Diskriminering - HBTQI

Diskriminering - HBTQI

Heteronormen sårar, skadar och diskriminerar HBTQI-personer. På arbetsplatser, i vården, skolan och omsorgen. Och i samhället för övrigt.  Därför måste heteronormen utmanas. Detta är en föreläsning om hur man bekämpar homofobi och transfobi.

Det finns orsaker till att många inte vågar vara öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Man är rädd för att bli utsatt, kränkt och trakasserad.

Marcus Gustavsson har under många år arbetat för HBTQI-personers rättigheter i en mängd olika roller, bland annat som arbetsgivare, facklig företrädare och tidigare ordförande för regnbågsfestivalen West Pride. Han berättar i sin föreläsning om vad HBTQI står för. HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och ickebinära personer. Homo- eller bisexuell handlar om sexuell läggning vilket också är en diskrimineringsgrund. Transpersoner handlar om könsidentitet eller könsuttryck som även det är en diskrimineringsgrund. Queer handlar om att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och relationer. Ickebinär är en person som varken känner sig som tjej/kille eller man/kvinna utan som mitt emellan, både och, annat kön eller inget kön.

Marcus berättar i föreläsningen om hur diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner kan yttra sig. Han berättar också om hur situationen har sett ut för HBTQI-personer historiskt. 1944 avkriminaliserades sexuella handlingar mellan personer av samma kön i Sverige. Det var alltså kriminellt att bejaka homosexualitet tills mitten av 40-talet. 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet som sjukdomsbegrepp. Det sågs alltså som en sjukdom fram till dess. 1988 infördes homosexualitet som diskrimineringsgrund i svensk lag. Fram tills bara några decennier sedan var det helt tillåtet att särbehandla homosexuella negativt jämfört med andra människor. Dessa exempel får oss att förstå varför så många fortfarande inte vågar vara öppna med vilka de är.

Marcus berättar också om sina erfarenheter av förebyggande antidiskrimineringsarbete och hur man når framgång. Hur gör man en analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera? Hur skapar man fungerande rutiner som är väl kända i organisationen? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? Vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen? Vad krävs av medarbetarna? Marcus berättar även om en mängd goda exempel på framgångsrikt arbete för öppenhet från verksamheter som han har samarbetat med under åren.

Till sist berättar Marcus om sina personliga erfarenheter. Om personen i hans närhet som tog sitt liv för att hen blev utsatt. Om sina erfarenheter av HBTQI inom äldreomsorgen där en symbol för öppenhet gjorde att en person kände att hen kunde dö i frid. Om sitt engagemang för att göra Göteborg till en öppnare stad för alla. Och om mycket mer.

Innehållet i denna föreläsning beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Heteronormen och exempel på hur heteronormen yttrar sig
  • HBTQI-begrepp
  • Hur har situationen varit för HBTQI-personer historiskt?
  • Diskriminering
  • Normkritiskt arbete
  • Goda exempel på framgångsrikt arbete för öppenhet

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Dela på sociala medier

Kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.