HBTQ - hur motverkar man diskriminering?
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Heteronormen sårar och skadar. Den diskriminerar HBTQI-personer i hela samhället. Den här föreläsningen lär er att utmana heteronormen.

Innehåll

 • Hur påverkar heteronormen?
 • HBTQI-begrepp
 • HBTQ-historia
 • Diskriminering
 • Normkritiskt arbete
 • HBTQI inom vård, omsorg och skola
 • Goda exempel på framgångsrikt arbete för öppenhet

Resultat

 • Verktyg för att motverka diskriminering
 • Verktyg för att hantera det obekväma och svåra
 • Ökad öppenhet och trygghet i gruppen

Längd

 • 60 minuter – koncentrerat
 • 2 timmar – med tips på hur man motverkar diskriminering
 • 3 timmar – med spelet ”Hur skulle du säga? Befria elefanten i rummet”
 • Eller ett längre upplägg

Referenser

Marcus inspirerar och berör. Och visar hur man går från ord till handling.

Signe NilssonABF

Marcus passion och engagemang kring de frågor han pratar om smittar av sig. Balansen mellan stor erfarenhet och ödmjukhet gör att man tar in det han säger.

Sandra Wingforsstödpedagog - Göteborgs stad

Jag har anlitat Marcus som föreläsare ett flertal gånger och är otroligt nöjd med det han levererar. Man lämnar hans föreläsningar med en stark känsla av att förändring och förbättring är möjlig.

Lisa FredrikssonVision

Mer om föreläsningen

Föreläsning om HBTQ med föreläsare Marcus Gustavsson

Alltför många vågar inte vara öppna med sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck av rädsla för att bli utsatta, kränkta och trakasserade. Marcus Gustavsson har under decennier arbetat för HBTQI-personers rättigheter i en mängd olika roller, bland annat som arbetsgivare, inom fackföreningsrörelsen och som tidigare ordförande för regnbågsfestivalen West Pride i Göteborg. Marcus brinner starkt för allas vår rätt att få vara oss själva och bli respekterade för vilka vi är. Han berättar under föreläsningen om hur diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner kan yttra sig och om hur situationen har sett ut för HBTQI-personer historiskt. 1944 avkriminaliserades sexuella handlingar mellan personer av samma kön i Sverige. 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet som sjukdomsbegrepp. 1988 infördes homosexualitet som diskrimineringsgrund i svensk lag. Och först 2009 infördes ett diskrimineringsskydd för transpersoner i lagstiftningen. Allt detta får oss att förstå varför så många fortfarande inte vågar vara öppna med vilka de är.

Marcus delar gärna med sig av sina framgångar i arbetet för att förebygga diskriminering. Hur gör man en analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera? Hur skapar man fungerande rutiner? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? Vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen? Vad krävs av medarbetarna? Ni får ta del av en mängd goda exempel på framgångsrikt arbete för öppenhet och inkludering från verksamheter som Marcus har samarbetat med under åren.

Och så berättar Marcus en mängd personliga historier. Om personen i hans närhet som tog sitt liv efter att ha kommit ut som homosexuell. Om mannen som kunde dö i frid för att äldreomsorgspersonalen visade öppenhet. Om sitt engagemang för att göra Göteborg till en öppnare stad för alla. Och många fler gripande historier som visar att kunskap om HBTQI-personers situation och engagemang för öppenhet och inkludering är livsviktigt.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson