HBTQ - hur motverkar man diskriminering?

HBTQ - hur motverkar man diskriminering?
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Heteronormen sårar, skadar och diskriminerar HBTQI-personer. På arbetsplatser och i samhället för övrigt. Därför måste heteronormen utmanas.

Det finns orsaker till att många inte vågar vara öppna med sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Man är rädd för att bli utsatt, kränkt och trakasserad.

Marcus Gustavsson har under många år arbetat för HBTQI-personers rättigheter i en mängd olika roller, bland annat som arbetsgivare, chef inom äldreomsorgen, facklig företrädare och tidigare ordförande för regnbågsfestivalen West Pride. Han brinner starkt för allas rätt att få vara sig själva, bli sedda för vilka de är och bli respekterade för det.

Marcus berättar i föreläsningen om hur diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner kan yttra sig. Han berättar också om hur situationen har sett ut för HBTQI-personer historiskt. 1944 avkriminaliserades sexuella handlingar mellan personer av samma kön i Sverige. 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet som sjukdomsbegrepp. 1988 infördes homosexualitet som diskrimineringsgrund i svensk lag. Och först 2009 infördes ett diskrimineringsskydd för transpersoner i lagstiftningen. Allt detta får oss att förstå varför så många fortfarande inte vågar vara öppna med vilka de är.

Marcus går under föreläsningen igenom vad HBTQI står för. Han berättar om sina framgångar i arbetet för att förebygga diskriminering. Hur kan göra en analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera? Hur skapar man fungerande rutiner som är väl kända i organisationen? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? Vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen? Vad krävs av medarbetarna? Marcus delar även med sig av många goda exempel på arbete för öppenhet från verksamheter som han har samarbetat med under åren.

Och så berättar Marcus en mängd personliga historier. Om personen i hans närhet som tog sitt liv efter att ha kommit ut som homosexuell. Om mannen som kunde dö i frid för att äldreomsorgspersonalen visade öppenhet. Om sitt engagemang för att göra Göteborg till en öppnare stad för alla. Och många fler gripande historier som visar att kunskap om HBTQI-personers situation är livsviktig.

Innehållet i denna föreläsning beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Heteronormen och exempel på hur heteronormen yttrar sig
  • HBTQI-begrepp
  • Hur har situationen sett ut för HBTQI-personer historiskt?
  • Diskriminering
  • Normkritiskt arbete
  • HBTQI inom äldreomsorg
  • Goda exempel på framgångsrikt arbete för öppenhet

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid är anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson