Vad skapar arbetsglädje och trivsel på jobbet?

Vad skapar arbetsglädje och trivsel på jobbet?

Arbetsglädje är ett allvarligt ämne. Känner vi inte arbetsglädje gör vi inte ett lika bra jobb. Och det kan leda till ohälsa. Detta är en föreläsning om hur man lyckas skapa trivsel på jobbet genom att ta verksamheten, varandra och sig själv på allvar.

Marcus Gustavsson har genom alla år som ledare och chef använt sig av en mängd teorier, metoder och verktyg för att försöka bidra till arbetsglädje. Och funderat på vilka förhållningssätt som ger mest framgång. Han berättar i sin föreläsning om vad som skapar mest arbetsglädje enligt forskningen. Och om hur man kan arbeta för att skapa en hög känsla av sammanhang bland medarbetare.

Marcus pratar mycket om konsten att välja rätt inställning. Det är lättare sagt än gjort att välja ett positivt förhållningssätt till personer i ens närhet som tar massor av energi. Men det går att öva sig i det. Marcus berättar om exempel på medarbetare som tagit massor av energi av honom men där han tog makten över sin egen inställning. Man kan ju faktiskt bara välja sin egen inställning, inte andras. På det sättet sparar man massor av energi som man kan lägga på andra saker än att bli irriterad och förbannad. Hur kan du bli bättre på att välja rätt inställning och därmed bidra till en ökad arbetsglädje, både för dig själv och dina kollegor?

Härskartekniker är något som de flesta av oss har blivit utsatta för. Och kanske även använt gentemot andra. Härskartekniker används för att genom manipulation ta makten över eller förstärka sin position gentemot någon annan eller en hel grupp. Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därmed motverkas. Marcus berättar om hur man kan motverka härskartekniker. Och även om det man ska använda om man vill bidra till arbetsglädje – bekräftartekniker. Hur kan du bli bättre på att bekräfta dina kollegor och medarbetare?

Varför har så många svårt att prata om det som inte fungerar? Enligt Marcus så bidrar en arbetsplats eller en organisation som arbetat upp förmågan till saklig kritik till arbetsglädje. Hur kan ni bli bättre på att lyfta problem och brister, och åtgärda dem? Och hur bryter man tystnaden mot beteenden som är oacceptabla?

Och så har Marcus mycket mer att säga om vad som skapar arbetsglädje. Han berättar om sina förebilder som inspirerat honom. Om favoritcitat som väglett honom genom livet. Och om ansvaret alla har att snälltolka varandra och ta makten över sitt eget bagage. Vet du hur mycket du påverkar andra genom det beteende som du väljer?

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Vad skapar arbetsglädje enligt forskningen?
  • Varför är vi som vi är? Varför blir det som det blir?
  • Känsla av sammanhang
  • Konsten att välja rätt inställning
  • Härskartekniker och bekräftartekniker
  • Dumhetsbekämpning på jobbet

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Dela på sociala medier

Kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.