Utbildare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson - utbildare

Marcus är en erfaren och uppskattad utbildare skräddarsyr utbildningar efter sina kunders behov och önskemål. Han utbildar i allt från framgångsrikt ledarskap och metoder för att skapa arbetsglädje till åtgärder mot diskriminering, sexuella trakasserier och våld i nära relationer.

Marcus har lång erfarenhet som utbildare för styrelser och valberedningar inom ideella organisationer där han ger dem verktyg för att lyckas i sina uppdrag. Han har genomfört en mängd utbildningar för fackliga företrädare för att stärka dem i sina roller. Utbildningarna har vänt sig till både skyddsombud och löneförhandlare. Han har skapat utbildningar i förhandlingsteknik för både arbetsgivare och fackliga förhandlare.

Marcus bygger som utbildare också kurser utifrån fastställda kursplaner inom vuxenutbildning, diplomutbildningar och gästföreläser på utbildningar inom sina specialområden. Äldreomsorg, LSS, HR och administration är exempel på verksamheter som han inriktar sig på.

Marcus Gustavsson - godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - en möjlighet till återbäring för dig

Marcus är även godkänd utbildare av AFA Försäkring. Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har därmed möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för hans arbetsmiljöutbildningar. Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stöd kan beviljas för vidareutbildning för skydds- och arbetsmiljöombud samt för grund- och vidareutbildning för chefer. Stöd kan lämnas för 50 procent av utbildningsavgiften per deltagare, och i vissa fall för 70 procent av avgiften för utbildningar där både chefer och skydds- eller arbetsmiljöombud deltar.

godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring inom Arbetsmiljö

Som utbildare erbjuder Marcus följande utbildningar inom ramen för stödet:

 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbedömning
 • Riskbruk i arbetslivet
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Säkerhetskultur
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och huvudskyddsombud)

Läs mer om villkor och ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning PÅ AFA Försäkrings webbplats:
Villkor för Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning