Mångfald med föreläsare Marcus Gustavsson

Mångfald med föreläsare Marcus Gustavsson

Mångfald handlar om att se positivt på och ta vara på olikheter. Forskning visar att arbetsgrupper når bättre resultat om medarbetarna i gruppen har olika kunskaper, erfarenheter och personligheter. Fler perspektiv berikar diskussioner och ökar möjligheterna till att lösa svåra situationer och dilemman på ett bra sätt. Är medarbetarna olika kan man dessutom tillgodose de flesta kunders behov eftersom kunderna är olika. Men på alltför många arbetsplatser ser man inte mångfalden som en styrka. Det är inte smart om man vill förbättra resultaten och öka lönsamheten i företaget.

Motverka diskriminering

Marcus Gustavsson drivs av en passionerad tro på att alla har något att bidra med. Under sina föreläsningar och utbildningar berättar han om sina erfarenheter av att främja mångfald och motverka enfald. Att ta vara på olikheter handlar också om att motverka fördomar, kränkande särbehandling och diskriminering. Marcus har en hög kunskap om kraven i arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen på förebyggande arbete och som föreläsare delar han med sig av tips på och erfarenheter om hur man identifierar, åtgärdar och följer upp brister i arbetsmiljön. En förgiftad arbetsmiljö drabbar inte bara kollegorna som är utsatta utan även effektiviteten, produktiviteten och lönsamheten i företaget. Alla arbetsgivare behöver därmed investera i arbetsmiljöarbetet och arbeta för att medarbetarna trivs och utvecklas.

Olika barn leka bäst

Marcus håller inte alls med om den gamla klyschan ”lika barn leka bäst” utan tycker precis tvärtom, det vill säga att olika barn leka bäst. Men ibland ställer olikheterna till det. Det är inte alltid lät att förstå alla kollegor på jobbet vilket kan skapa slitningar och konflikter i arbetsgruppen. Som föreläsare resonerar Marcus mycket kring konsten att välja rätt inställning till varandra på jobbet. Ser vi på varandra med snälla ögon? Eller vill vi inte förstå varandra? Tillåter vi misstag och lär oss av misstagen? Eller kastar vi skit på varandra när det blir fel? Det är viktigt att fundera på varför vi är som vi är och varför det blir som det blir. Vad har mina kollegor för bagage med som påverkar dem? Och hur påverkar mitt bagage mig? Det är viktigt att bli medveten om sitt bagage för att kunna ta makten över det och inte påverkas negativt på jobbet.

Arbetsplatskultur

Marcus har lång erfarenhet av att arbeta med tillitsbaserad kultur i arbetsgrupper. Tillit byggs bland annat genom att man har en positiv inställning till varandra, att man bekräftar varandra genom feedback och att man ser positivt på när problem och brister uppmärksammas. Men en sund arbetsplatskultur uppstår inte av sig självt. Man måste arbeta med kulturen hela tiden och påminna sig emellanåt om vad vi inte pratar om på vår arbetsplats som vi borde prata om. Ledarskapet och medarbetarskapet är avgörande för arbetsplatskulturen. Och det är viktigt att inse vad kultur handlar. En del påstår av ”kulturen sitter i väggarna”. Men det stämmer inte utan kulturen sitter i våra beteenden. Som föreläsare berättar Marcus om hur man som ledare och kollega kan påverka beteenden genom feedback.

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.