Arbetsglädje med föreläsare Marcus Gustavsson

Arbetsglädje med föreläsare Marcus Gustavsson


För Marcus Gustavsson är arbetsglädje ett allvarligt ämne. Känner vi inte arbetsglädje kan det leda till ohälsa. Eftersom vi är på jobbet större delen av vår vakna tid är det viktigt att få känna att man trivs och att man utvecklas. Och även att man arbetar på en arbetsplats där man tar tag i problem och brister.

Marcus berättar under sina föreläsningar om vad skapar arbetsglädje enligt den forskning som finns. Det är individuellt i hög grad men det finns några områden och förhållningssätt som ökar arbetsglädjen för de allra flesta.

Känsla av sammanhang

Marcus har genom alla år som ledare och chef använt sig av en mängd teorier, metoder och verktyg för att försöka bidra till ökad arbetsglädje. Några av hans favoritteorier är Aaron Antonovskys om salutogenes och känsla av sammanhang. Dessa teorier används inom vård och omsorg som förhållningssätt gentemot patienter och brukare men är också applicerbara på medarbetare och arbetsgrupper. Salutogenes betyder hälsans ursprung och handlar om att hitta det som får oss att må bra och bibehålla en god hälsa trots de svårigheter som vi utsätts för i livet. Enligt Antonovsky ökar människors förmåga att bibehålla en god hälsa om man har en hög känsla av sammanhang (KASAM). Fundamenten för at uppnå en hög känsla av sammanhang är att man känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hur kan du arbeta för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet på er arbetsplats och därmed bidra till ökad arbetsglädje?

Välj rätt inställning

Marcus pratar också mycket om konsten att välja rätt inställning. Det är lättare sagt än gjort att välja rätt inställning till personer i ens närhet som tar massor av energi. Men det går att öva upp den förmågan. Och man kan ju faktiskt bara välja sin egen inställning, inte andras. På det sättet sparar man massor av energi som man kan lägga på andra saker än att bli irriterad och förbannad. Hur kan du bli bättre på att välja rätt inställning och därmed bidra till en ökad arbetsglädje, både för dig själv och för dina kollegor?

Från härskartekniker till bekräftartekniker

Härskartekniker är något som de flesta av oss har blivit utsatta för. Och kanske även använt gentemot andra. I sina föreläsningar förhåller sig Marcus till Berit Ås fem klassiska härskartekniker – osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Härskartekniker används för att genom manipulation ta makten över någon annan eller en hel grupp. Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därmed motverkas. Marcus berättar också om de motstrategier till härskartekniker som ett antal doktorander från Stockholms universitet formulerade för några år sedan. Och även om hur man bli bättre på att bekräfta andra genom att använda bekräftartekniker. Hur kan du bli bättre på att bekräfta dina kollegor och medarbetare?

Bekämpa dumhet på jobbet

Marcus berättar också om begreppet funktionell dumhet som forskaren Mats Alvesson myntat. Varför har många svårt för att prata det som inte fungerar och lyfta problem och brister som behöver hanteras? Det kan handla om att man vill bevaka eller stärka sin egen position, eller att det råder en tystnadskultur i organisationen. Men detta kan få förödande konsekvenser. Enligt Mats Alvesson var den funktionella dumheten en bidragande orsak till finanskrisen 2007 – 2008. Många såg vad som var på väg att hända men få påtalade bristerna. Och så gick det som det gick. En arbetsplats eller organisation som arbetar upp förmågan till att lyfta saklig kritik skapar också arbetsglädje. Hur kan du bli bättre på att lyfta problem och brister på er arbetsplats?

Dumhet kan också yttra sig i form av kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och diskriminering. Marcus berättar i sina föreläsningar om sina erfarenheter av att stötta medarbetare som har varit utsatta. Och om sina egna erfarenheter av att själv vara utsatt. Vi måste alla ta ansvar för att säga ifrån när någon behandlas illa. Hur kan du bli bättre på att säga ifrån mot dumhet?

Och så har Marcus mycket mer att säga om vad som skapar arbetsglädje. Han berättar om sina förebilder som har inspirerat honom. Om favoritcitat som väglett honom genom livet. Och om ansvaret vi alla har att snälltolka varandra och ta makten över vårt eget bagage. Vet du hur mycket du påverkar andra genom det beteende du väljer?

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.