Äldreomsorg med föreläsare Marcus Gustavsson

Äldreomsorg med föreläsare Marcus Gustavsson

Tack för att du ser mig som en människa! Det sade en man till Marcus Gustavsson en gång för längesedan. En man som hade hemtjänst och som ingen i personalgruppen ville besöka. Vad var det som gjorde att mannen kände sig sedd?

Marcus har arbetat under många år som vårdbiträde och enhetschef inom äldreomsorg och har ett passionerat engagemang för verksamheten och människorna inom den. Han brinner särskilt för allas rätt att få vara sig själva, bli sedda för vilka de är och bli respekterade för det. Målet för all äldreomsorg måste vara att bidra till att alla ska få leva tills de dör.

Hur skapar man värdigt liv och välbefinnande?

Socialtjänstlagen säger att äldreomsorgen ska bidra till värdigt liv och välbefinnande. Vården och omsorgen ska anpassas efter varje persons behov och önskemål. Under sina föreläsningar och utbildningar delar Marcus med sig av sina reflektioner hur man kan uppnå detta mål. Hur ska det gå till i praktiken? När förutsättningarna är dåliga? När tiden inte räcker till? När kunskap saknas? När brukare och deras närstående är missnöjda? Eller när brukare inte inser sitt eget bästa och blir en fara för sig själva?

Marcus berättar också många gripande historier från sina år inom äldreomsorgen. Till exempel om kvinnan med Alzheimers som började prata för första gången på flera år. Om mannen som kom ut som homosexuell på sin dödsbädd. Och om kvinnan med ALS som gav Marcus det finaste beröm han har fått. Marcus berättar också om hur han har försökt bidra till arbetsglädje och hur han arbetat för att arbetsgrupper ska dra åt samma håll. Föreläsningarna och utbildningarna innehåller teorier kring etik, professionellt förhållningssätt och personcentrering och många konkreta tips om hur man gör praktik av teorierna.

Marcus har en hög kunskap om lagstiftningen som styr äldreomsorgen och om hur man ser till att lagstiftningen blir verklighet. Han är, tillsammans med Charlotte Signahl, initiativtagare till kunskapsbanken Värdigt.se om värdigt bemötande inom äldreomsorg.

Föreläsningarna och utbildningarna kan innehålla följande ämnen

  • Personcentrerad vård och omsorg – hur gör vi det?
  • Professionellt förhållningssätt – vad innebär det?
  • Salutogent förhållningssätt – hur kan vi bidra till känsla av sammanhang?
  • Etiska dilemman – hur hanterar vi dom?
  • Normkritiska arbetssätt – vad innebär det att se en människa?
  • Demens – hur bemöter man människor med kognitiv svikt?
  • Våld i nära relationer – hur ställer man frågan om våld?
  • Arbetsmiljö – hur får vi förutsättningar till värdigt bemötande?

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier