Värdigt bemötande inom äldreomsorg

Värdigt bemötande inom äldreomsorg
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Tack för att du ser mig som en människa! Det sade en man med hemtjänst till Marcus. En man som ingen annan ville besöka.

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet som vårdbiträde och chef inom både hemtjänst och äldreboende. Han brinner starkt för allas rätt att få vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Han har nått stora framgångar i sina olika uppdrag i form av höga resultat i både brukarundersökningar och medarbetarenkäter. Marcus är en uppskattad föreläsare med höga kunskaper, mycket humor och stort hjärta.

Marcus har en hög kunskap om lagstiftningen som styr äldreomsorgen och om hur man ser till att lagstiftningen blir verklighet. Han är tillsammans med Charlotte Signahl initiativtagare till kunskapsbanken Värdigt.se om värdigt bemötande inom äldreomsorgen. På sajten finns intervjuer med forskare, sakkunniga och andra intressanta personer. Marcus och Charlotte delar också med sig av sina bästa tips. Men det är särskilt de främsta experterna på äldreomsorg som lyfts fram – undersköterskorna, vårdbiträdena och biträdena. Det finns en enorm kunskap i äldreomsorgskåren. Värdigt.se är en plattform för äldreomsorgspersonal att göra varandra bättre.

Socialtjänstlagen säger att äldreomsorgen ska bidra till värdigt liv och välbefinnande. Vården och omsorgen ska anpassas efter varje persons behov och önskemål. Men hur ska det gå till i praktiken? När förutsättningarna är dåliga? När tiden inte räcker till? När kunskap saknas? När brukare och deras närstående är missnöjda? Eller när brukare inte inser sitt eget bästa och blir en fara för sig själva? Marcus delar med sig av sina erfarenheter kring hur man lyckas med personcentrerad vård och omsorg i praktiken.

Under föreläsningen berättar Marcus många gripande historier från sina år inom äldreomsorgen. Till exempel om kvinnan med Alzheimers som började prata för första gången på fler år. Om mannen som kom ut som homosexuell på sin dödsbädd. Om kvinnan med ALS som gav Marcus det finaste beröm han har fått. Han berättar också om hur han har försökt bidra till arbetsglädje och hur han arbetat för att arbetsgrupper ska dra åt samma håll. Hur kan man bidra till en hög känsla av sammanhang i en arbetsgrupp? Hur väljer man rätt inställning? Hur blir vi bättre på att bekräfta varandra på jobbet? Föreläsningen innehåller också teorier kring personcentrering, salutogent förhållningssätt, etik och professionell hållning. Och många konkreta tips om hur man gör praktik av teorierna.

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Lagarna inom äldreomsorgen – hur gör vi praktik av juridiken?
  • Personcentrerad vård och omsorg – hur gör vi det?
  • Professionellt förhållningssätt – vad innebär det?
  • Salutogent förhållningssätt – hur kan vi bidra till känsla av sammanhang?
  • Etiska dilemman – hur hanterar vi dessa?
  • Ålderism – hur motverkar vi diskriminering av äldre?
  • Normkritiska arbetssätt – vad innebär det att se en människa?
  • Demens – hur bemöter man människor med kognitiv svikt?
  • Våld i nära relationer – hur ställer man frågan om våld?
  • Arbetsmiljö – hur får vi förutsättningar till värdigt bemötande?

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid är anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson