Värdigt bemötande inom äldreomsorg
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Tack för att du ser mig som en människa! Det sade en man som hade hemtjänst till Marcus. Den här föreläsningen ger er verktyg för nöjdare brukare och hyresgäster.

Innehåll

 • Lagarna inom äldreomsorgen – hur gör vi praktik av juridiken?
 • Personcentrerad vård och omsorg – hur går vi från uppgift till person?
 • Professionellt förhållningssätt – vad innebär det att vara professionell?
 • Salutogent förhållningssätt – hur hittar vi det friska hos våra äldre?
 • Etiska dilemman – hur hanterar vi det obekväma och svåra?
 • Ålderism – hur motverkar vi diskriminering av äldre?
 • Normkritiska arbetssätt – vad innebär det att se en människa?
 • Demens – hur bemöter man människor med kognitiv svikt?
 • Våld i nära relationer – hur ställer man frågor om våld?

Resultat

 • Verktyg för nöjdare brukare
 • Ökad trygghet i arbetsgruppen
 • Ökad arbetsglädje

Längd

 • 60 minuter – koncentrerat
 • 2 timmar – med tips på hur man motverkar diskriminering
 • 3 timmar – med spelet ”Hur skulle du säga? Befria elefanten i rummet”
 • Eller ett längre upplägg

Referenser

Tack för att vi fick lyssna på dig. Jag tror att många fick en annan syn på vårt arbete och lite extra pepp att jobba. Du är en fantastisk föreläsare!

Åsa Bergkvistundersköterska - Borlänge kommun

Väldigt bra föreläsning om äldreomsorg men många tänkvärda aspekter. Marcus har mycket erfarenhet och kunskap som han förmedlar på ett lättillgängligt och humoristiskt sätt. Rekommenderas starkt!

Monika Hubertbiträdande enhetschef - Knivsta kommun

Lovorden från medarbetarna haglade efter dina föreläsningar. Med rätta.

Marie Westerlundenhetschef - Göteborgs stad

Mer om föreläsningen

Föreläsning om äldreomsorg med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet som vårdbiträde och chef inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Han brinner starkt för allas rätt att få vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Han har nått stora framgångar i sina olika uppdrag i form av höga resultat i både brukarundersökningar och medarbetarenkäter. Marcus är en uppskattad föreläsare med omfattande kunskaper, mycket humor och stort hjärta.

Socialtjänstlagen säger att äldreomsorgen ska bidra till värdigt liv och välbefinnande. Vården och omsorgen ska anpassas efter varje persons behov och önskemål. Men hur ska det gå till i praktiken? När förutsättningarna är dåliga? När tiden inte räcker till? När kunskap saknas? När brukare och deras närstående är missnöjda? Eller när brukare inte inser sitt eget bästa och blir en fara för sig själva? Marcus delar med sig av sina erfarenheter kring hur man lyckas med personcentrerad vård och omsorg i praktiken.

Under föreläsningen berättar Marcus många gripande historier från sina år inom äldreomsorgen. Till exempel om kvinnan med Alzheimers som började prata för första gången på fler år. Om mannen som kom ut som homosexuell på sin dödsbädd. Om kvinnan med ALS som gav Marcus det finaste beröm han har fått. Han berättar också om hur han har försökt bidra till arbetsglädje och hur han arbetat för att arbetsgrupper ska dra åt samma håll. Hur kan man bidra till en hög känsla av sammanhang i en arbetsgrupp? Hur väljer man rätt inställning? Hur blir vi bättre på att bekräfta varandra på jobbet? Föreläsningen innehåller också teorier kring personcentrering, salutogent förhållningssätt, etik och professionell hållning. Och många konkreta tips om hur man gör praktik av teorierna.

Marcus är tillsammans med Charlotte Signahl grundare till kunskapsbanken Värdigt.se om värdigt bemötande inom äldreomsorgen. På sajten finns intervjuer med forskare, sakkunniga och andra intressanta personer. Marcus och Charlotte delar också med sig av sina bästa tips. Men det är särskilt de främsta experterna på äldreomsorg som lyfts fram – undersköterskorna, vårdbiträdena och biträdena. Det finns en enorm kunskap i äldreomsorgskåren. Värdigt.se är en plattform för äldreomsorgspersonal att göra varandra bättre.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson