Föreläsningar av Marcus Gustavsson

Heteronorm i äldreomsorg

Heteronorm i äldreomsorg

Varför är det så många äldre som stannar kvar i garderoben? Jo det handlar om en rädsla för att bli utsatt om man berättar om vem man är.

Med Marcus och Mian Lodalen

Med Marcus och Mian Lodalen

Straight man vs flata i ett roligt samtal på djupaste allvar. Om heteronormens förbannelse, att resa sig ändå, skam, stolthet och lite om konsten att bli lesbisk.

Diskriminering - HBTQI

Diskriminering - HBTQI

Heteronormen sårar, skadar och diskriminerar HBTQI-personer. På arbetsplatser och i samhället för övrigt. Därför måste heteronormen utmanas.