Våld i nära relationer - våga fråga om våld
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Våld i nära relationer är ett stort samhällspolitiskt problem. Kunskap om tecken på våldsutsatthet är livsviktigt. Det här är en föreläsning om att våga fråga om våld.

Innehåll

 • Forskning och statistik om förekomsten av våld
 • Våldets uttryck och mekanismer
 • Tecken på våldsutsatthet
 • Arbetsgivares ansvar att stötta medarbetare
 • Att ställa frågor om våld till brukare, patienter och elever
 • Hur skapar man förtroende hos någon som är utsatt?
 • Hur kan frågor om våld ställas och hur ska svaret hanteras?
 • Stöd till våldsutsatta

Resultat

 • Kunskap om tecken på våldsutsatthet
 • Verktyg för att hantera det obekväma och svåra
 • Fungerande rutiner för att stötta våldsutsatta

Längd

 • 60 minuter – koncentrerat
 • 2 timmar – med massor av tips
 • 3 timmar – med reflektionsövningar
 • Eller ett längre upplägg

Referenser

Alla mina medarbetare blev väldigt berörda av din föreläsning om våld i nära relationer. Jag är så glad att jag hittade dig.

Kristina BlombäckHR-chef - Sundsvall Elnät

Varma, fina och kunniga Marcus. Tack för lärandet du gav oss i det viktiga ämnet våld i nära relationer.

Isabell Hellerstedtprocessledare arbetsmiljö - Migrationsverket

Marcus lyckas med att leverera en föreläsning som är tankeväckande, informativ och gripande. Hans långa erfarenhet med att motverka våld ger verktyg som direkt går att använda.

Mikael Gardestrand Bengtssonutvecklingsledare - Falkenbergs kommun

Mer om föreläsningen

Våld i nära relationer - våga fråga om våld - föreläsning med Marcus Gustavsson

Marcus Gustavssons engagemang för att bekämpa startade genom en erfarenhet från en av hans första arbetsplatser. Där hade han en kollega som han trivdes väldigt bra att arbeta tillsammans med. De hade samma värdegrund och människosyn. Kollegan var en varm person men delade aldrig med sig av något personligt eller privat. Hon var väldigt kontrollerad av sin man som lämnade henne utanför jobbet varje dag och stod väntade på henne vid arbetsdagens slut. Mannen ringde ofta under arbetstid och kollegan blev alltid lika obekväm. Några år efter att Marcus hade slutat på arbetsplatsen fick han veta att den tidigare kollegan numera bor på ett boende för personer med förvärvade hjärnskador. Hennes man hade slagit henne sönder och samman och hon får nu leva med en hjärnskada livet ut. En tid efter att Marcus fått veta om hennes öde gick han en utbildning om mäns våld mot kvinnor som bland annat handlade om tecken som kan tyda på våldsutsatthet. Utbildningen blev en enorm ögonöppnare. Marcus hade sett tecken men inte kopplat till att kollegan kunde vara utsatt. Ofta tänker han tanken ”tänk om jag hade haft den kunskapen då”.

Marcus har genomfört en mängd föreläsningar och utbildningar om våld i nära relationer, både utifrån hur man kan stötta medarbetare, kollegor, brukare, patienter, elever och medmänniskor. Han berättar om hur vanligt det är med våld i nära relationer och om vanliga tecken som kan tyda på våldsutsatthet. Det finns bara en metod att använda sig av om man vill försöka ta reda på om någon är utsatt och det är att ställa frågan. Många tycker att det är olustigt, obekvämt och till och med obehagligt. Men det får man ta eftersom frågor om våld kan rädda liv. Så man måste öva sig i att hantera det obekväma och svåra. Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att de flesta våldsutsatta svarar nej när man får frågan första gången. Därmed måste man ha strategier för att hantera det svar man får. Genom Marcus föreläsning får du kunskap om tecken på våldsutsatthet, verktyg för att hantera det obekväma och svåra och tips på rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad våldsutsatthet. Marcus berättar gripande historier om medarbetare, kollegor och medmänniskor som han har stöttat genom åren. Och om när han förstod att våld i nära relationer förekom i hans egen familj.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson