Våld i nära relationer - våga fråga om våld
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Våld i nära relationer är ett stort samhällspolitiskt problem. Kunskap om tecken på våldsutsatthet och om den hjälp som finns att få kan vara livsviktigt. Detta är en föreläsning om att våga fråga om våld.

Marcus Gustavssons engagemang för att höja kunskapen om våld i nära relationer startade genom en erfarenhet från en av hans första arbetsplatser inom hemtjänsten. Där hade han en kollega som han trivdes väldigt bra att arbeta tillsammans med. De hade samma värdegrund och samma syn på hur de skulle bemöta brukare. Kollegan var en varm person men delade aldrig med sig av något personligt eller privat. Hon var väldigt kontrollerad av sin man som lämnade henne utanför jobbet varje dag och stod väntade på henne vid arbetsdagens slut. Han ringde henne ofta under arbetstid och hon blev alltid obekväm när han hörde av sig. Marcus tyckte att det var märkligt att kollegan ofta gick med långarmade tröjor med polokrage, även när det var väldigt varmt. Några år efter att han hade slutat på arbetsplatsen fick han veta att den tidigare kollegan numera bor på ett boende för personer med förvärvade hjärnskador. Hennes man hade slagit henne sönder och samman och hon får nu leva med en hjärnskada livet ut. En tid efter att Marcus fått veta om hennes öde gick han en utbildning om våld i nära relationer som bland annat handlade om tecken som kan tyda på våldsutsatthet. Utbildningen blev en stor ögonöppnare. Marcus hade sett tecken men inte kopplat dem till våldsutsatthet. Än idag kan han inte släppa tanken på att han önskar att han hade haft den kunskap han har idag då. Kanske hade det gjort skillnad för hans tidigare kollega.

Våld i nära relationer - våga fråga om våld - föreläsning med Marcus Gustavsson

Marcus har genomfört en mängd föreläsningar och utbildningar om våld i nära relationer, både utifrån perspektivet medarbetare/kollega och patient/brukare. Han berättar om hur vanligt det är med våld i nära relationer och om vanliga tecken som kan tyda på våldsutsatthet. Det finns bara en metod att använda sig av om man vill försöka ta reda på om någon är våldsutsatt och det är att ställa frågan. Många tycker att det är olustigt, obekvämt och till och med obehagligt. Men man får ta det eftersom frågan om våld kan rädda liv. Man kan dock givetvis ställa frågan på väldigt många olika sätt. Samtidigt måste man vara medveten om att de flesta våldsutsatta svarar nej när man får frågan första gången. Därmed måste man ha en strategi för att hantera det svar man får. Och kunskap om allt det stöd som finns att få. Allt detta får man genom Marcus föreläsning där han också berättar gripande historier om medarbetare, kollegor och medmänniskor som han har stöttat. Och om när han förstod att våld i nära relationer förekom i hans egen familj.

Innehållet i denna föreläsning beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Aktuell forskning
  • Våldets uttryck och mekanismer
  • Tecken på våldsutsatthet
  • Arbetsgivares ansvar att stötta medarbetare
  • Att ställa frågan om våld inom vård och omsorg
  • Hur skapar man förtroende hos någon som är utsatt?
  • Hur kan frågan om våld ställas och hur ska svaret hanteras?
  • Vilket stöd finns att få?

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson