Arbetsrätt med föreläsare Marcus Gustavsson

Arbetsrätt med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har en bred kunskap och en lång erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt, både som chef, HR-specialist och fackliga roller. Han leder kurser och utbildningar i arbetsrätt för både chefer, blivande HR-koordinatorer och HR-specialister och fackliga företrädare.

I Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar går han igenom innehållet i de mest kända lagarna inom arbetsrätt. För att sätta in arbetsrätt i en historisk kontext berättar han om hur arbetsrätten växt fram och utvecklats sedan 1800-talet och om vad den svenska modellen innebär.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller bland annat regelverket kring anställning och avslutande av anställning. Marcus berättar om hur man tillämpar LAS på rätt sätt, hur man åstadkommer en schyst omställningsprocess när det uppstår arbetsbrist och hur man ska hantera misskötsamhet.

Medbestämmandelagen (MBL)

Medbestämmandelagen (MBL) innehåller bland annat regelverk kring arbetsgivares förhandlingsskyldighet och fackförbunds förhandlingsrätt, föreningsrätt, kollektivavtal och konflikter mellan parter på arbetsmarknaden. Marcus berättar om hur man ska tillämpa MBL i praktiken och vilket förhållningssätt man bör ha för att nå framgång i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Han arrangerar gärna ett förhandlingsspel där deltagarna får spela arbetsgivareföreträdare respektive fackliga företrädare och testa rollerna som förhandlare utifrån ett praktikfall.

Tolkning av arbetsrätt

Tillämpning av arbetsrätt handlar, liksom tillämpningen av all annan juridik, om tolkningar. Man får tolka tillämplig lag utifrån den specifika situationen eller förutsättningarna i situationen. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar innehåller många moment där man får öva sig i att tolka arbetsrätt genom att använda sina egna erfarenheter. Marcus använder också rättsfall från arbetsdomstolen (AD) som grund för diskussioner kring hur man kan använda rättspraxis för att tolka arbetsrätt.

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.