HBTQI med föreläsare Marcus Gustavsson

HBTQI med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har under många år arbetat för HBTQI-personers rättigheter i många olika roller, bland annat som chef, facklig företrädare och som ordförande för regnbågsfestivalen West Pride. För honom handlar det om allas rätt att få vara sig själva och blir respekterade för det.

HBTQI som begrepp

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och ickebinära personer. Homosexualitet eller bisexualitet handlar om sexuell läggning vilket är en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Transpersoner handlar om könsidentitet eller könsuttryck som också är en diskrimineringsgrund. Queer handlar om att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och relationer. Ickebinär är en person som varken känner sig som tjej/kille eller man/kvinna utan som mitt emellan, både och, annat kön eller inget kön. Under sina föreläsningar och utbildningar går Marcus Gustavsson igenom några av de begrepp som är kopplade till HBTQI.

Diskriminering av HBTQI-personer

Marcus berättar om diskrimineringslagens regelverk och krav på förebyggande arbete mot diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Han berättar också om hur situationen har sett ut för HBTQI-personer historiskt. 1944 avkriminaliserades sexuella handlingar mellan personer av samma kön i Sverige. 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet som sjukdomsbegrepp. 1988 infördes homosexualitet som diskrimineringsgrund i svensk lag. Först 2009 infördes könsidentitet och könsöverskridande uttryck som diskrimineringsgrund i lagstiftningen. Det är inte längesen som det var helt tillåtet att särbehandla HBTQI-personer negativt jämfört med andra och dessa exempel gör det lätt att förstå varför så många fortfarande inte vågar vara öppna med vilka de är.

Förebygga diskriminering

Marcus berättar gärna om sina erfarenheter kring hur man förebygger diskriminering. Hur kan man göra en analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera? Hur skapar man fungerande rutiner som är väl kända i organisationen? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? Vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen? Marcus delar också med sig av en mängd goda exempel på framgångsrikt arbete för öppenhet från arbetsgivare och organisationer som han har samarbetat med under åren.

Till sist berättar Marcus om sina personliga erfarenheter. Om personen i hans närhet som tog sitt liv efter att ha kommit ut som homosexuell. Om personen som kunde dö i frid för att äldreomsorgspersonalen visade öppenhet. Om sitt engagemang för att göra Göteborg till en öppnare stad för alla. Och många fler gripande historier som visar att kunskap om HBTQI-personers situation är livsviktig.

Vill du även läsa om Marcus Gustavssons föreläsning om diskriminering? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.