HBTQI med föreläsare Marcus Gustavsson

HBTQI med föreläsare Marcus Gustavsson

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och ickebinära personer. Homo- eller bisexuell handlar om sexuell läggning vilket är en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Transpersoner handlar om könsidentitet eller könsuttryck som även det är en diskrimineringsgrund. Queer handlar om att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och relationer. Ickebinär är en person som varken känner sig som tjej/kille eller man/kvinna utan som mitt emellan, både och, annat kön eller inget kön. Under sina föreläsningar och utbildningar går Marcus Gustavsson igenom några av de begrepp som är kopplade till HBTQI.

Marcus har arbetat för HBTQI-personers rättigheter under många år, bland annat genom sitt engagemang i diskrimineringsfrågor och som tidigare ordförande för regnbågsfestivalen West Pride. För honom handlar det om allas rätt att få vara sig själva och blir respekterade för det.

Diskriminering av HBTQI-personer

Marcus berättar om diskrimineringslagens regelverk kring diskriminering och krav på förebyggande arbete mot diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Han berättar också om hur situationen har sett ut för HBTQI-personer historiskt. 1944 avkriminaliserades sexuella handlingar mellan personer av samma kön i Sverige. Det var således kriminellt att bejaka homosexualitet tills mitten av 40-talet. 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet som sjukdomsbegrepp. Det sågs alltså som en sjukdom fram till dess. 1988 infördes homosexualitet som diskrimineringsgrund i svensk lag. Fram tills för bara några decennier sedan var det därmed helt tillåtet att särbehandla homosexuella negativt jämfört med andra människor. Dessa exempel får oss att förstå varför så många fortfarande inte vågar vara öppna med vilka de är.

Förebyggande arbete mot diskriminering

Marcus berättar om sina erfarenheter av förebyggande antidiskrimineringsarbete och hur man når framgång. Hur gör man en analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera? Hur skapar man fungerande rutiner som är väl kända i organisationen? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? Vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen? Marcus går också igenom en mängd goda exempel på framgångsrikt arbete mot diskriminering från arbetsgivare och organisationer som han har samarbetat med under åren.

Till sist berättar Marcus om sina personliga erfarenheter. Om personen i hans närhet som tog sitt liv för att hen blev utsatt. Om sina erfarenheter av HBTQI inom äldreomsorgen där en symbol för öppenhet gjorde att en person kände att hen kunde dö i frid. Om sitt engagemang för att göra Göteborg till en öppnare stad för alla. Och mycket mer.

Vill du även läsa om Marcus Gustavssons föreläsning om diskriminering? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier