Våld i nära relationer - föreläsare Marcus Gustavsson

Våld i nära relationer - föreläsare Marcus Gustavsson


Marcus Gustavssons engagemang för att höja kunskapen om våld i nära relationer startade genom en erfarenhet från en av hans första arbetsplatser inom hemtjänsten. Där hade han en kollega som han trivdes väldigt bra att arbeta tillsammans med. De hade samma värdegrund och samma syn på hur de skulle bemöta brukare. Kollegan var en varm person men delade aldrig med sig av något personligt eller privat. Hon var väldigt kontrollerad av sin man som lämnade henne utanför jobbet varje dag och stod väntade utanför vid arbetsdagens slut. Han ringde henne ofta under arbetstid och hon blev alltid obekväm när han hörde av sig. Marcus tyckte att det var märkligt att kollegan ofta gick med långarmade tröjor med polokrage även när det var väldigt varmt. Några år efter att Marcus hade slutat på den arbetsplatsen fick han veta att den tidigare kollegan numera bor på ett boende för personer med förvärvade hjärnskador. Hennes man hade slagit henne sönder och samman och hon får nu leva med en hjärnskada livet ut. En tid efter att Marcus fått veta om hennes öde gick han en utbildning om våld i nära relationer som bland annat handlade om tecken som kan tyda på våldsutsatthet. Utbildningen blev en stor ögonöppnare. Marcus hade sett tecken men inte kopplat dem till våldsutsatthet. Än idag kan han inte släppa tanken på att han önskar att han hade haft den kunskap han har idag då. Kanske hade det gjort skillnad för hans tidigare kollega.

Fråga om våld räddar liv

Våld i nära relationer

Marcus har genomfört en mängd föreläsningar och utbildningar om våld i nära relationer genom åren, både utifrån perspektivet medarbetare/kollega och patient/brukare. Han berättar om hur vanligt det är med våld i nära relationer och om vanliga tecken som kan tyda på våldsutsatthet. Det finns bara en metod att använda sig av om man vill försöka ta reda på om någon är våldsutsatt och det är att ställa frågan. Många tycker att det är olustigt, obekvämt och till och med obehagligt men man får ta det eftersom frågan om våld kan rädda liv. Men givetvis kan man ställa frågan på väldigt många olika sätt. Samtidigt måste man vara medveten om att de flesta våldsutsatta svarar nej när man får frågan första gången. Därmed måste man ha en strategi för att kunna hantera svaret man får. Och kunskap om allt det stöd man kan erbjuda. Allt detta får man genom Marcus föreläsningar och utbildningar där han också berättar gripande historier om medarbetare, kollegor och medmänniskor som han har stöttat. Och om när han förstod att våld i nära relationer förekom i hans egen familj.

Marcus bästa tips till arbetsgivare i deras arbete mot våld i nära relationer

  1. Ge medarbetare och chefer kunskap om tecken som kan tyda på våldsutsatthet, om hur man bygger ett förtroende och om hur man kan ställa frågan om våld.
  2. Ta fram rutiner där det är tydligt vad man ska göra när man misstänker eller när det är konstaterat att någon blir utsatt.
  3. Öka samverkan både internt med andra enheter internt inom organisationen och externt med bland annat sjukvården, socialtjänsten och polisen.

Allt detta ger en större trygghet i ett arbete som är både komplext och svårt. Och det handlar också om att förverkliga Agenda 2030 och för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Sverige som bland annat säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.