#MeToo och maskulinitetsnormen - om sexuella trakasserier
- föreläsning med Marcus Gustavsson

#MeToo bröt tystnaden om sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Men tystnaden behöver fortsätta att brytas. Den här föreläsningen ger verktyg för att hantera det obekväma och svåra.

Innehåll

 • #MeToo då, nu och framtiden
 • Diskrimineringslagen
 • Samtyckeslagen
 • Genusperspektiv och normkritik
 • Hur blir den svenska jämställdhetspolitiken verklighet?
 • Hur motverkar vi sexuella trakasserier?
 • Hur motverkar vi mäns våld mot kvinnor?
 • Goda exempel på framgångsrikt förändringsarbete

Resultat

 • Stärkt förmåga att hantera det obekväma och svåra
 • Verktyg för bättre arbetsmiljö
 • Ökad trygghet i arbetsgruppen

Längd

 • 60 minuter – koncentrerat
 • 2 timmar – med massor av tips
 • 3 timmar – med spelet ”Hur skulle du säga? Befria elefanten i rummet.”
 • Eller ett längre upplägg

Referenser

Om vi alla tog till oss av Marcus ärliga och sårbart blottande ord och budskap så är jag säker på att vi skulle ha fler välmående chefer och medarbetare på våra arbetsplatser.

Malin Ekmanenhetschef - Region Skåne

Alla mina medarbetare blev väldigt berörda av din föreläsning om våld i nära relationer. Jag är så glad att jag hittade dig.

Kristina BlombäckHR-chef - Sundsvall Elnät

Varma, fina och kunniga Marcus. Tack för lärandet du gav oss i det viktiga ämnet våld i nära relationer.

Isabell Hellerstedtprocessledare arbetsmiljö - Migrationsverket

Mer om föreläsningen

Föreläsning om sexuella trakasserier

#MeToo-rörelsen föddes hösten 2017, sköljde över världen och alla berättelser satte fingret på att maskulinitetsnormen behöver förändras. Hur kan vi inspireras av #MeToo framåt för att skapa en bättre värld? Marcus Gustavsson har i decennier engagerat sig för jämställdhet och mot sexism. I sin föreläsning berättar han om ansvaret som samhället och landets arbetsgivare har att stötta de som utsätts för våld i nära relationer, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Han berättar även om sina erfarenheter av att stötta kollegor, medarbetare och medmänniskor som blivit utsatta. Och han berättar också om när maskulinitetsnormen höll på att ta hans eget liv.

Marcus har aldrig känt sig hemma i maskulinitetsnormen och blev väldigt utsatt under sin barndom på grund av att han inte betedde sig som en kille förväntades bete sig. Han var känslig, tillbakadragen och sjöng i gosskör vilket gjorde honom till ett tacksamt offer för mobbare. Marcus har sedan han kom i kontakt med begreppet genus intresserat sig för genusvetenskap och arbetat för att alla ska bli respekterade för vilka de är, oavsett vilket kön de råkat födas till. Han berättar om sina erfarenheter av att arbeta med genusperspektiv i verksamheter och organisationer där han har verkat. Och han ger tips och råd om hur man arbeta konkret, både med struktur och kultur.

Marcus har under många år varit engagerad i att motverka sexuella trakasserier och stötta personer som blir utsatta. I föreläsningen går han igenom vilket skydd man har rätt till och vad lagkraven på förebyggande arbete innebär. Han berättar om sina egna erfarenheter av att stötta kollegor, medarbetare och medmänniskor. Och även om det motstånd man kan möta när man engagerar sig mot sexuella trakasserier.

Marcus engagemang för att höja kunskapen om våld i nära relationer startade genom en erfarenhet från en av hans första arbetsplatser. En kollegas man slog henne sönder och samman och hon får nu leva med en hjärnskada livet ut. En tid efter att Marcus fått veta om hennes öde gick han en utbildning om mäns våld mot kvinnor som bland annat handlade om tecken som kan tyda på våldsutsatthet. Utbildningen blev en stor ögonöppnare. Marcus hade sett tecken men kopplade inte dessa till våldsutsatthet. Än idag kan han inte släppa tanken på att han önskar att han hade haft den kunskap han har idag då och sedan dess har han arbetat för att öka kunskapen om våld i nära relationer.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson