Härskartekniker med föreläsare Marcus Gustavsson

Härskartekniker med föreläsare Marcus Gustavsson

Har du någon gång lämnat ett möte med en obehagskänsla eller en känsla av olust men inte riktigt kunnat sätta fingret på vad känslorna beror på? Då kanske du har blivit utsatt för härskartekniker. Härskartekniker är något som de flesta av oss har blivit utsatta för. Och kanske även använt gentemot andra. Härskartekniker används för att genom manipulation ta makten över eller förstärka sin position gentemot någon annan eller en hel grupp.

Härskartekniker dödar motivation

Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därmed motverkas. Marcus Gustavsson har under många år arbetat med att motverka härskartekniker på arbetsplatser och i organisationer där han har verkat. Det handlar om att skapa arbetsplatser där medarbetarna mår bra och trivs och organisationer som präglas av en sund kultur.

Under sina föreläsningar och utbildningar förhåller sig Marcus till Berit Ås fem klassiska härskartekniker – osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Han berättar om sina erfarenheter av att känna sig osynlig och inte bli tagen på allvar, om kollegor som fått honom att känna sig löjlig, om kollegor som strypt information med syfte att han skulle göra bort sig, om att han inte kunnat göra rätt i vissa chefers ögon och exempel på att han oförtjänt fått skulden för misstag och misslyckanden.

Berit Ås lade senare till ytterligare två: objektifiering och våld eller hot om våld. Marcus pratar gärna även om dessa härskartekniker och drar direkta paralleller till diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som bland annat ställer krav på att förebygga ohälsa och motverka trakasserier och sexuella trakasserier.

Hur ska man bemöta härskartekniker?

Marcus berättar också om de motstrategier som ett antal doktorander från Stockholms universitet formulerade för några år sedan – tag plats, ifrågasättande, korten på bordet, bryt mönstret och intellektualisera. Marcus berättar om hur han försöker bemöta härskartekniker på ett lugnt och sakligt sätt, ifrågasätter beteenden som inte är okej, lyfta diskussioner om vad som kan göras bättre, ta hjälp av andra för att säga ifrån när någon med makt beter sig illa och sätta ord på sina egna känslor. Härskartekniker är inte alltid tydliga utan kan vara väldigt subtila. Därmed kanske man inte förstår i stunden att man själv eller någon annan blir utsatt utan det kanske man förstår man först efteråt när man försöker intellektualisera. Därför är kunskap om härskartekniker och hur de yttrar sig så viktig.

Doktoranderna från Stockholms universitet formulerade också motsatsen till härskartekniker, nämligen bekräftartekniker. Och det är dem vi ska använda för att skapa en god arbetsmiljö och en hög arbetsglädje – synliggörande, respekterande, informera, dubbelbelöning och bekräfta rimliga normer. Marcus berättar om sina tankar kring hur man får andra att känna sig sedda och bekräftade, hur man tar till sig av andras åsikter och får till en schyst diskussion, hur man lyckas med information och kommunikation genom att informationen går in hos mottagarna, hur man måste anstränga sig för att försöka förstå andra och hur man kan lyfta goda exempel och bekräfta personer som vågar säga ifrån mot dumhet.

Härskartekniker och arbetsmiljö

Varför ska man som arbetsgivare arbeta för att motverka härskartekniker och använda bekräftartekniker? Marcus ser det som en del av arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljölagen uttrycker att arbetsgivare ska motverka ohälsa och härskartekniker kan skapa just ohälsa. Enligt Marcus erfarenheter är det ofta ett stort fokus på struktur i arbetsmiljöarbetet, det vill säga policys, riktlinjer, rutiner, instruktioner, checklistor, blanketter, dokumentation med mera. Och det är viktigt med struktur som stöd i arbetet. Men man kommer ingenstans om man inte arbetar med kulturen. Kultur käkar struktur till frukost som man brukar säga. Och att arbeta mot härskartekniker och för bekräftartekniker handlar om att bygga en sund kultur. Det gynnar arbetsgivaren eftersom effektiviteten och produktiviteten ökar bland medarbetare som mår bra och trivs på arbetsplatsen och i organisationen.

Marcus delar gärna med sig av övningar och metoder som man kan använda sig av för att följa upp hans föreläsningar och utbildningar på exempelvis arbetsplatsträffar. Deltagarna får reflektera kring hur man ska agera om man själv blir utsatt, om man ser att någon annan blir utsatt eller om man själv utsätter. Genom hans höga arbetsrättsliga kompetens och långa erfarenhet ger han också verktyg kring hur man ska hantera beteenden som är oacceptabla.

Vill du veta mer om Marcus Gustavssons föreläsningar om arbetsmiljö? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier