Härskartekniker – så bemöter du förlöjligande

https://www.marcusgustavsson.com/artiklar/forelasare/images/harskartekniker-sa-bemoter-du-forlojligande.jpg

Marcus föreläser ofta om härskartekniker vilket handlar om sociala manipulationer som används för att skaffa sig inflytande eller ta makten över någon annan på ett fult sätt. Härskartekniker förekommer överallt, kan döda motivationen i en arbetsgrupp och förgifta arbetsmiljön. Därmed måste de motverkas. I den här artikeln får du tips om hur du bemöter härskartekniken förlöjligande.

Jag hade en tidigare kollega som var expert på att få mig att känna mig löjlig. Ibland var hon subtil i sitt förlöjligande. Hon kunde exempelvis titta lite smått föraktfullt på mig och säga ”snygg skjorta” eller ”snygg frisyr”. Och det hon sade var ju positivt formulerat men sättet hon sade det på fick mig att känna mig löjlig. Jag blev direkt orolig för om jag hade en fläck på skjortan eller såg konstig ut i håret. Ibland var hon extremt tydlig i sitt förlöjligande. Jag lyfte ofta på våra ledningsgruppsmöten hur stolt jag var över mina medarbetare och deras insatser. Då fnös alltid kollegan och sade uttryckligen att hon tyckte att jag var löjlig. Det pågår ingen popularitetstävling här och det där gör du bara för att fjäska in dig hos din arbetsgrupp brukade hon säga. Hon lyckades därmed att få mig att känna mig löjlig när jag var öppen med hur stolt jag var över mina medarbetare.

Ifrågasätt förlöjligande

Motstrategin till förlöjligande är ifrågasätt. Ett effektivt sätt att ifrågasätta brukar vara att ställa frågor till härskaren. Till slut frågade jag min kollega vad hon menade när hon uttryckte att jag var löjlig när jag var öppen med min stolthet över mina medarbetare? Jag berättade också att hennes kommentarer gjorde mig ledsen. Och då backade hon och slutade med sitt förlöjligande. Man kan också be härskaren att upprepa sig. Kan du säga det du precis sade och berätta hur det skulle kännas om jag skulle säga likadant till dig?

Respektera

Motsatsen till förlöjligande är bekräftartekniken ”respektera”. För att skapa en kultur där man respekterar varandra och varandras olikheter så rekommenderar jag uttalade spelregler som beskriver hur arbetsgruppen vill att samarbetet ska fungera. I alla mina arbetsgrupper har jag låtit mina medarbetare själva formulera spelreglerna. Jag har velat att reglerna ska komma från gruppen istället för att vara en ren chefsprodukt. Min enda order har varit att de ska formulera sig i jag-form så att reglerna blir ett personligt åtagande för var och en. Det har sett lite olika ut vilka spelregler som mina olika arbetsgrupper har velat ha genom åren. Men en regel som alla ville ha var: ”Jag pratar med mina kollegor och inte om mina kollegor.”

Man ska också respektera varandras olika åsikter. Det är bra med olika åsikter och att man vrider och vänder på argument tillsammans. Det främjar diskussioner och ger bättre beslut i slutändan. Men det är skillnad på diskussion och debatt. I en debatt så framför man sin åsikt och står benhårt fast vid den oavsett vilka motargument man får. En diskussion kräver att man lyssnar på varandra. Jag har i grunden oftast väldigt starka åsikter. Men tro det eller ej – jag har ofta ändrat åsikt efter en öppen diskussion med en annan klok person.

Detta är en artikelserie om härskartekniker - läs övriga artiklar

Taggar