Härskartekniker – så bemöter du osynliggörande

https://www.marcusgustavsson.com/artiklar/forelasare/images/harskartekniker-sa-bemoter-du-osynliggorande.jpg

Marcus föreläser ofta om härskartekniker vilket handlar om sociala manipulationer som används för att skaffa sig inflytande eller ta makten över någon annan på ett fult sätt. Härskartekniker förekommer överallt, kan döda motivationen i en arbetsgrupp och förgifta arbetsmiljön. Därmed måste de motverkas. I den här artikeln får du tips om hur du bemöter härskartekniken osynliggörande.

För mig har det varit väldigt värdefullt att få kunskap om härskartekniker och hur de kan yttra sig. Härskartekniker kan både vara tydliga och subtila. Du kanske precis som jag lämnat ett möte eller avslutat en arbetsdag med en känsla av olust och obehag men inte kunnat sätta fingret på varför du känner som du känner? Då är det mycket möjligt att du har blivit utsatt för subtila härskartekniker.

Det är den norska arbetspsykologen Berit Ås som ligger bakom teorin om de fem klassiska härskarteknikerna. Och en grupp doktorander från Stockholms universitet har formulerat fem motstrategier kring hur man kan bemöta härskartekniker när man själv blir utsatt eller märker att någon annan bli det. Det är viktigt att motstrategierna används på ett lugnt och sakligt sätt med målet att nå fram till personen som härskar. Det är långt ifrån alla som är medvetna om att man använder sig av härskartekniker. Då är det ju väldigt värdefullt att bli uppmärksammad på sitt beteende. Det är först när man blir medveten om sitt eget beteende som man kan förändra det.

Osynliggörande

Den första härskartekniken är osynliggörande. Du har säkert liksom jag deltagit i möten eller befunnit dig i sammanhang där du har känt dig helt osynlig. Jag har varit med om kollegor som tydligt visat att de är ointresserade av vad jag har att säga genom att gäspa högljutt, sitta och viska med varandra, titta ner i sina telefoner eller avbryta mig mitt i en mening. Eller bemöta mig med tystnad när jag försöker ta kontakt.

Motstrategin till osynliggörande är att ta plats. När jag blir avbruten mitt i en mening så tar jag plats med att säga något i stil med ”jag skulle uppskatta om du lät mig tala till punkt så lovar jag att lyssna uppmärksamt på dig när det är din tur att prata”. Eller när jag blir bemött med tystnad brukar jag säga ”jag skulle verkligen uppskatta om du svarade mig eftersom det är viktigt för mig att veta hur du tycker och tänker”.

Synliggörande

Doktoranderna från Stockholms universitet formulerade också fem bekräftartekniker vilket är motsatsen till härskatekniker. Bekräftar vi varandra på jobbet så främjar det motivation, en god arbetsmiljö och arbetsglädje. Motsatsen till osynliggörande är synliggörande. Jag är väldigt mycket för uttalade spelregler på arbetsplatser, till exempel kring hur vi beter oss på möten. Jag har ofta varit med om kollegor som sitter med datorer och telefoner och gör annat än att vara aktiv och engagerade och lyssna på kollegor som pratar. Jag vet inte hur många gånger jag lämnat ett möte, tittat i min mejlbox och sett att jag fått mejl under mötet från kollegor som var med på samma möte. Istället för att syssla med annat när någon pratar ska man bekräfta kollegan genom att visa att man lyssnar aktivt. Det kan man göra genom att se personen i ögonen (om personen är bekväm med det), ställa frågor för att visa att man är intresserad och engagerad och ge stödsignaler i form av exempelvis leenden och nickanden. Då känner sig kollegan synliggjord, bekräftad och du har gett kollegan en bättre arbetsdag.

Detta är en artikelserie om härskartekniker - läs övriga artiklar

Taggar