Hållbar arbetsmiljö
- föreläsning med Marcus Gustavsson

En god arbetsmiljö främjar effektivitet, produktivitet och lönsamhet för företaget. Den här föreläsningen ger er verktyg till en hållbar arbetsmiljö.

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen – hur lyckas ni förebygga ohälsa och olycksfall?
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – hur kommer ni åt dagens stora arbetsmiljöproblem?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – hur ni vi snurr på arbetsmiljöarbetet?
 • Arbetsmiljöansvar – hur ger ni chefer förutsättningar att leda?
 • Skyddsombud – hur lyckas ni med samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare?
 • Diskrimineringslagen – hur integrerar ni diskrimineringsfrågor i arbetsmiljöarbetet?
 • Arbetsplatskultur – hur bygger ni tillit till varandra på jobbet?

Resultat

 • Verktyg för bättre arbetsmiljö
 • Ökad arbetsglädje
 • Ökad trygghet i arbetsgruppen

Längd

 • 60 minuter – koncentrerat
 • 2 timmar – med massor av tips
 • 3 timmar – med reflektionsövningar
 • Heldag – med spelet ”Hur skulle du säga? Befria elefanten i rummet.”
 • Eller ett längre upplägg

Referenser

Marcus är kunnig, saklig och intressant att lyssna på. Han har en förmåga att gripa tag i åhöraren. Dessutom är han genomtrevlig att jobba med!

Anu MajkvistÖppna företag

Marcus är påläst om företaget han håller utbildning för vilket skapar en ökad motivation hos deltagarna. Han gör utbildningarna lättsamma och intressanta. Jag kan varmt rekommendera Marcus.

Annelie MaschinskyHR-ansvarig - Art Clinic

Utbildningen var grym. Du är så proffsig, kunnig och ödmjuk inför uppgiften.

Branka Djukanovic SvenssonVårdförbundet

Mer om föreläsningen

Föreläsning om hållbar arbetsmiljö med Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete, både som chef, inom HR och som facklig företrädare. Han har utbildat en mängd chefer, HR-specialister och skyddsombud om arbetsmiljöfrågor. Som föreläsare delar han med sig av sina kunskaper om regelverket  som styr arbetsmiljö och sina erfarenheter kring hur man lyckas uppnå målsättningarna i arbetsmiljölagen.

Marcus går igenom hur regelverket kring arbetsmiljö är uppbyggt utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Han berättar om de stora utmaningarna som finns på arbetsmarknaden idag. Och så ger han tips om hur man bygger upp en fungerande struktur för arbetsmiljöarbetet.

Dagens stora arbetsmiljöproblem är oftast kopplade till den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. Hur ska man hantera en ohälsosam arbetsbelastning? Vilka gränser behöver sättas för att medarbetarna inte ska jobba för mycket? Hur förebygger man kränkande särbehandling och mobbing? Marcus delar med sig av råd om hur man lyckas. Och så berättar han om exempel från verkligheten som visar att det förebyggande arbetet kan vara livsviktigt.

Marcus vet hur viktig samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud är. Skyddsombuden kan vara ovärderliga för sina chefer i deras arbetsmiljöansvar. Marcus berättar om sina erfarenheter av samarbete med skyddsombud och vad som krävs för att bygga upp en respekt för varandras roller.

Struktur för arbetsmiljöarbetet är viktigt som stöd. Men man kommer ingenstans om inte också arbetar med arbetsplatskulturen och organisationskulturen. Kulturen på jobbet och i organisationen handlar om våra beteenden och det går att påverka beteenden, inte minst hos sig själv. Marcus berättar om sina erfarenheter av kulturarbete och hur man lyckas vända en negativ trend till en hållbar arbetsmiljö. En sund arbetsplatskultur händer inte av sig självt utan kräver ett aktivt arbete där alla i gruppen bidrar. Marcus delar gärna med sig av metoder, verktyg och övningar som man kan använda sig av för ökad trivsel och arbetsglädje på jobbet.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson