Hållbar arbetsmiljö

Hållbar arbetsmiljö
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Arbetsmiljö är viktigt. Till och med livsviktigt. Genom denna föreläsning med föreläsare Marcus Gustavson får du verktyg till att göra den hållbar.

Marcus Gustavsson har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete, både som chef, inom HR och som facklig företrädare. Han har utbildat en mängd chefer, HR-specialister och skyddsombud om arbetsmiljöfrågor genom åren. Som föreläsare delar han med sig av sina höga kunskaper om regelverket och sina erfarenheter kring hur man lyckas uppnå målsättningarna i arbetsmiljölagen.

Marcus går igenom hur regelverket kring arbetsmiljö är uppbyggt utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Han berättar om de stora utmaningarna som finns på arbetsmarknaden idag. Och så ger han tips om hur man bygger upp en fungerande struktur för arbetsmiljöarbetet.

Dagens stora arbetsmiljöproblem är oftast kopplade till den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. Hur ska man hantera en ohälsosam arbetsbelastning? Vilka gränser behöver sättas för att medarbetarna inte ska jobba för mycket? Hur förebygger man kränkande särbehandling och mobbing? Marcus delar med sig av råd om hur man lyckas. Och så berättar han om exempel från verkligheten som visar att det förebyggande arbetet kan vara livsviktigt.

Marcus vet hur viktig samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud är. Skyddsombuden kan vara ovärderliga för sina chefer i deras arbetsmiljöansvar. Marcus berättar om sina erfarenheter av samarbete med skyddsombud och vad som krävs för att bygga upp en respekt för varandras roller.

Struktur för arbetsmiljöarbetet är viktigt som stöd. Men man kommer ingenstans om inte också arbetar med arbetsplatskulturen och organisationskulturen. Kulturen på jobbet och i organisationen handlar om våra beteenden och det går att påverka beteenden, inte minst hos sig själv. Marcus berättar om sina erfarenheter av kulturarbete och hur man lyckas vända en negativ trend till en hållbar arbetsmiljö. En sund arbetsplatskultur händer inte av sig självt utan kräver ett aktivt arbete där alla i gruppen bidrar. Marcus delar gärna med sig av metoder, verktyg och övningar som man kan använda sig av för ökad trivsel och arbetsglädje på jobbet.

Marcus är godkänd utbildare av AFA Försäkring vilket innebär att företag och organisationer inom privat sektor kan få viss ersättning för hans arbetsmiljöutbildningar.

Läs mer om villkor och ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning PÅ AFA Försäkrings webbplats:
villkor-arbetsgivare.pdf

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla

  • Arbetsmiljölagen – hur lyckas vi förebygga ohälsa och olycksfall?
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – hur kommer vi åt dagens stora arbetsmiljöproblem?
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – hur får vi snurr på arbetsmiljöarbetet?
  • Arbetsmiljöansvar – hur ger vi chefer förutsättningar att leda?
  • Skyddsombud – hur lyckas vi med samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare?
  • Diskrimineringslagen – hur integrerar vi diskrimineringsfrågor i arbetsmiljöarbetet?
  • Arbetsplatskultur – hur bygger vi tillit till varandra på jobbet?

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid är anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av detta föredrag har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson