Framgångsrikt ledarskap

Framgångsrikt ledarskap
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Vad kännetecknar en bra ledare? Och vilket ledarskap skapar mest framgång?

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet som vårdbiträde och chef inom både hemtjänst och äldreboende. Han har även haft en mängd ledande positioner inom fackföreningsrörelsen och ideella organisationer. Marcus brinner starkt för allas rätt att få vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Han har nått stora framgångar i sina olika uppdrag i form av höga resultat i både brukarundersökningar och medarbetarenkäter. Marcus är en uppskattad föreläsare med höga kunskaper, mycket humor och stort hjärta.

Några av Marcus favoritämnen är tillitsbaserad styrning, ledning och organisering. Det handlar om att genom tydliga mål ge medarbetarna mandat att själva fatta beslut om hur de ska arbeta för att uppnå målsättningarna. Den typen av ledarskap främjar organisationens produktivitet, effektivitet och lönsamhet mer än toppstyrning och detaljkontroll. Men hur lyckas man skapa en tillitsbaserad kultur? Enligt Marcus handlar det mycket om att få alla i organisationen att ta ansvar för sitt beteende. Och som ledare kan man bidra till beteendeförändringar om man ger feedback på rätt sätt.

Marcus pratar mycket om konsten att välja rätt inställning. Det är lättare sagt än gjort att välja rätt inställning till personer i ens närhet som tar massor av energi. Men det går att öva upp den förmågan. Och man kan ju faktiskt bara välja sin egen inställning, inte andras. På det sättet sparar man massor av energi som man kan lägga på andra saker än att bli irriterad och förbannad. Hur kan du bli bättre på att välja rätt inställning och därmed bidra till en ökad arbetsglädje, både för dig själv och dina medarbetare?

Härskartekniker är något som de flesta av oss har blivit utsatta för. Och kanske även använt gentemot andra. Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därmed motverkas. Marcus berättar om hur man kan motverka härskartekniker. Och om hur vi blir bättre på att bekräfta varandra på jobbet genom att använda bekräftartekniker.

Varför har många svårt att prata om det som inte fungerar? Enligt Marcus så är förmågan till saklig kritik avgörande för att en verksamhet ska utvecklas. Vad är det ni inte pratar om som ni borde prata om? Vilka är era svaga sidor? Och hur bryter ni tystnaden mot beteenden som är oacceptabla?

Och så har Marcus mycket mer att säga om ledarskap. Han berättar om sina förebilder som inspirerat honom. Om favoritcitat som väglett honom genom livet. Och om ansvaret alla har att snälltolka varandra och ta makten över sitt eget bagage. Vet du hur mycket du påverkar andra genom det beteende som du väljer?

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap
  • Konsten att ge feedback
  • Varför är vi som vi är? Varför blir det som det blir?
  • Känsla av sammanhang
  • Konsten att välja rätt inställning
  • Härskartekniker och bekräftartekniker
  • Dumhetsbekämpning på jobbet

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson