Ledarskap med föreläsare Marcus Gustavsson

Ledarskap med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har lång erfarenhet av ledarskap, både inom offentlig sektor och i ideella organisationer. Han har nått stora framgångar i sina uppdrag i form av höga resultat i både brukarundersökningar och medarbetarenkäter. Hans arbete med inkludering och utveckling av medarbetare och ledarskap, baseras i en passionerad tro på att alla människor har rätt att vara som de är, att de ska bli respekterade för det – och att det i slutändan gynnar alla.

Tillitsbaserat ledarskap

Många företag och organisationer i utveckling hamnar förr eller senare i en situation där man på inser att tilltron till ledningen inte längre är på den nivå den en gång var. Kanske inser man i undersökningar att företagets gemensamma mål och framtidsplaner är långt ifrån förankrade hos medarbetarna. Ett ledarskap där helhetsperspektiv är ett av ledorden kan då vara en effektiv modell för att öka samverkan.

Marcus föreläser ofta om tillitsbaserad styrning, ledning och organisering som handlar om att genom tydliga mål ge medarbetarna mandat att själva fatta beslut om hur de ska arbeta för att uppnå målsättningarna. Den typen av ledarskap främjar organisationens produktivitet, effektivitet och lönsamhet mer än toppstyrning och detaljkontroll. Men hur lyckas man skapa en tillitsbaserad kultur? Enligt Marcus handlar det mycket om att få alla i organisationen att ta ansvar för beteende. Och som ledare kan man bidra till beteendeförändringar om man ger feedback på rätt sätt.

Att skapa arbetsglädje

Marcus har genom åren som ledare och chef använt sig av en mängd teorier, metoder och verktyg i sitt ledarskap för att försöka bidra till ökad arbetsglädje. Inte minst Aaron Antonovskys teorier om salutogenes och känsla av sammanhang. Salutogenes betyder hälsans ursprung och handlar om att hitta det som får oss att mår bra och bibehålla en god hälsa trots svårigheter som vi utsätts för i livet. Enligt Antonovsky ökar människors förmåga att bibehålla en god hälsa om man har en hög känsla av sammanhang (KASAM). Fundamenten för att uppnå en hög känsla av sammanhang är att man känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Marcus delar med sig av exempel på när han lyckats bidra till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos sina medarbetare i deras arbetssituation.

Välj rätt inställning

Marcus pratar mycket om konsten att välja rätt inställning. Det är lättare sagt än gjort att välja rätt inställning till personer i ens närhet som tar massor av energi. Men det går att öva upp den förmågan. Och man kan ju faktiskt bara välja sin egen inställning, inte andras. På det sättet sparar man massor av energi som man kan lägga på andra saker än att irritera sig och bli förbannad. Hur kan du i ditt ledarskap bli bättre på att välja rätt inställning och därmed bidra till en ökad arbetsglädje, både för dig själv och dina medarbetare?

Vill du även läsa om Marcus Gustavssons föreläsning om arbetsglädje? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier