Ledarskap med föreläsare Marcus Gustavsson

Ledarskap med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har stor erfarenhet av ledarskap, både genom studier och i arbetslivet. Han har lång erfarenhet som chef inom äldreomsorgen, både för hemtjänst och äldreboende. Fokus har alltid legat på att skapa förutsättningarna för att kunna ge brukare och hyresgäster ett värdigt liv, vilket han åstadkommit genom det tillitsbaserade ledarskapet.

Tillitsbaserat ledarskap

Många företag och organisationer i utveckling hamnar förr eller senare i en situation där man på senaste stormötet inser att tilltron till ledningen inte längre är på den nivå den en gång var. Kanske inser man i undersökningar att företagets gemensamma mål och framtidsplaner är långt ifrån förankrade hos medarbetarna. Ett ledarskap där helhetsperspektiv är ett av ledorden kan då vara en effektiv modell för att öka samverkan.

Marcus har också varit starkt involverad i fackliga organisationer, både som aktiv medlem och senare i ledande positioner. Bredden av ledarpositioner i vitt skilda branscher har förstärkt hans tilltro på ett ledarskap som grundar sig i att stärka medarbetares position – både när det kommer till frihet och ansvar. Det ger ett avdelningsöverskridande helhetstänk och ett starkare fokus mot en gemensam målbild.

Marcus arbete med inkludering och utveckling av medarbetare och ledarskap, baseras i en passionerad tro på att alla människor har rätt att vara som de är, att de ska bli respekterade för det – och att det i slutändan gynnar alla.

Att skapa arbetsglädje

Marcus har genom åren som ledare och chef använt sig av en mängd teorier, metoder och verktyg i sitt ledarskap för att försöka bidra till ökad arbetsglädje. Några av hans favoritteorier är Aaron Antonovskys berömda teorier om salutogenes och om känsla av sammanhang. Salutogenes betyder hälsans ursprung och handlar om att hitta det som får oss att mår bra och bibehålla en god hälsa trots svårigheter som vi utsätts för i livet. Enligt Antonovsky ökar människors förmåga att bibehålla en god hälsa om man har en hög känsla av sammanhang (KASAM). Fundamenten för at uppnå en hög känsla av sammanhang är att man känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hur kan du i ditt ledarskap arbeta för att bidra skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos dina medarbetare?

Marcus brukar också prata om konsten att välja rätt inställning. Det är lättare sagt än gjort att välja rätt inställning till personer i ens närhet som tar massor av energi. Men det går att öva sig i det. Marcus berättar om exempel på medarbetare som tagit massor av energi av honom men där han tog makten över sin egen inställning. Man kan ju faktiskt bara välja sin egen inställning, inte andras. På det sättet sparar man massor av energi som man kan lägga på andra saker än att irritera sig och bli förbannad. Hur kan du i ditt ledarskap bli bättre på att välja rätt inställning och därmed bidra till en ökad arbetsglädje, både för dig själv och dina medarbetare?

Vill du även läsa om Marcus Gustavssons föreläsning om arbetsglädje? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier