Artiklar av föreläsare Marcus Gustavsson

Hur skulle du säga? Befria elefanten i rummet

Hur skulle du säga? Befria elefanten i rummet

Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som alla ser i en grupp, men som man undviker att prata om. Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.

Konflikthantering + arbetsglädje = sant

Konflikthantering + arbetsglädje = sant

Marcus berättar om varför han efterfrågar konfliktkompetens hos medarbetare. Och ger sina bästa tips på hur man förebygger konflikter och främjar arbetsglädje.

Hur skapar vi en sund arbetsplatskultur?

Hur skapar vi en sund arbetsplatskultur?

Under alla år som chef och ledare har jag funderat mycket på varför vi är som vi är och varför det blir som det blir på våra arbetsplatser. Och även hur man arbetar upp en sund arbetsplatskultur.

Arbetsmiljön är ojämställd

Arbetsmiljön är ojämställd

Jag har tagit del av undersökningen ”Arbetsmiljön 2021” som SCB genomför vartannat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Återigen visar undersökningen att stress och press är vanligare i kvinnodominerade yrken jämfört med manligt dominerade.

Äldreomsorgen gav mig livet

Äldreomsorgen gav mig livet

Äldreomsorgen målas ofta med svarta färger i media. Det är brister, missförhållanden och skandaler som i regel lyfts fram. Det som behöver bli bättre ska självklart komma upp till ytan. Dock ett sorgligt faktum, allt bra som görs av personalen sprids sällan.

Bryt tystnaden om sexuella trakasserier

Bryt tystnaden om sexuella trakasserier

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste stora arbetsmiljöundersökning har drygt 10 % av kvinnorna och 2 % av männen utsatts för sexuella trakasserier på jobbet det senaste året. Var fjärde ung kvinna har blivit utsatt.

Från härskartekniker till bekräftartekniker

Från härskartekniker till bekräftartekniker

De flesta känner till begreppet härskartekniker, d v s sociala manipulationer som syftar till att underminera någon. Läs om norska socialpsykologen Berit Ås fem klassiska härskartekniker.

Vad kännetecknar en bra ledare?

Vad kännetecknar en bra ledare?

Ledarskap är ett spännande ämne tycker jag. Jag har sysslat med ledarskap i olika roller inom ideella organisationer och under många år som chef. När jag var facklig företrädare hade jag väldigt mycket åsikter om hur chefer ska vara och inte vara.

Att fråga om våld kan rädda liv

Att fråga om våld kan rädda liv

Berättelserna om kvinnor som mördats av män har skakat om samhället. Mäns våld mot kvinnor är ingenting nytt och på arbetsmarknaden behöver vi prata mer om hur arbetsgivare och fackliga företrädare kan göra skillnad för kvinnor som blir utsatta.

Ta sexuella trakasserier på allvar

Ta sexuella trakasserier på allvar

Under hela mitt vuxna liv har jag kämpat mot alla former av diskriminering, inklusive sexuella trakasserier. Jag har stöttat kollegor och medarbetare som har blivit utsatta. Men tyvärr så har den som utsatts ofta blivit ifrågasatt av personer som borde veta bättre.