Vad kännetecknar en bra ledare?

Vad kännetecknar en bra ledare?

Ledarskap är ett spännande ämne tycker jag. Jag har sysslat med ledarskap i olika roller inom ideella organisationer och under många år som chef. När jag var facklig företrädare hade jag väldigt mycket åsikter om hur chefer ska vara och inte vara. Det var väldigt nyttigt att senare själv få testa på en chefsroll och inse hur svårt ett sådant uppdrag är. Det är krävande, ofta komplext och det är inte alltid man har de bästa förutsättningarna att leverera i sitt uppdrag. Men framför allt är det fantastiskt roligt och givande. De gånger jag fått bidra till att medarbetare och verksamheter utvecklas är minnen för livet och erfarenheter som jag alltid bär med mig.

Vad kännetecknar en bra ledare? När jag föreläser om ledarskap brukar jag alltid be deltagarna att fundera på någon person de mött som de tycker är en bra ledare. Och vad det är för ledaregenskaper hen har. Jag själv har funderat mycket på detta genom åren. Jag har sett många exempel på dåligt ledarskap. Men också väldigt många goda exempel bland chefer jag själv arbetat för som inspirerar mig starkt.

Som chef har jag alltid försökt vara ödmjuk inför mitt uppdrag. Det är viktigt att inse hur mycket man påverkar sina medarbetare och deras arbetsmiljö genom sitt sätt att vara och agera. Man är ju i en maktposition och det förpliktigar. Makt kan man göra mycket gott med men också missbruka. För mig har aldrig chefspositionen varit det viktiga utan det är att leverera i uppdraget. Och då måste man ha med sig sina medarbetare och arbeta för att de ska bästa möjliga förutsättningar.

Som chef tycker jag också det är viktigt att vara konsekvent för att skapa trygghet. Man ska veta var man har sin chef. Och ta sina medarbetare på allvar genom att ge tillit och förtroende i deras arbete. De flesta av oss vill ju förvalta det förtroende man får på bästa sätt och man växer som arbetstagare och människa av att få förtroende. Min grundinställning är att alla människor vill göra gott. Missbrukar man mitt förtroende så tar jag det med personen det berör.

Och till sist måste man som chef vara modig. Ha mod att säga ifrån mot dumhet som exempelvis kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier. Det förekommer på alltför många arbetsplatser och alltför ofta tystnas det ner. Som chef har man ansvar att sätta ner foten och agera och organisationen man arbetar i har ansvar för att stötta sina chefer i situationer som kan vara väldigt jobbiga att hantera.

Och apropå att säga ifrån mot dumhet så vill jag avslutningsvis dela med mig av ett citat från en stor person. Det var min mamma som lärde mig citatet för många år sedan. Hon var svårt sjuk och vi visste att hon inte skulle klara sig. Hon ville att jag skulle bära med mig några ord om att inte vara tyst när ondskan visar sig och att dessa ord skulle vägleda mig genom livet. Och det har verkligen dessa ord gjort. Det är Martin Luther King som är upphovsmannen:

”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad.”

Taggar
marcus gustavsson föreläsare utbildare föreläsning utbildning kurs ledarskap