Styrelsearbete med föreläsare Marcus Gustavsson

Styrelsearbete med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har en lång erfarenhet av uppdrag som ordförande och ledamot i en mängd olika styrelser. Han har bland annat varit ordförande för fackförbundet Vision i Göteborg, den fackliga centralorganisationen TCO i Göteborg, regnbågsfestivalen West Pride, studieförbundet Sensus i västra Sverige och för Göteborgs stads råd för den nationella minoriteten romer. Marcus har alltid arbetat väldigt aktivt för ett fungerande styrelsearbete med hög teamkänsla.

Framgångsrikt styrelsearbete

Styrelsen har en nyckelroll i idéburna organisationer och föreningar och har fått medlemmarnas förtroende att leda organisationens arbete framåt. Styrelsen ska praktiskt driva arbetet, men styrelsen är också bärare av organisationens idé och värdegrund. Hur lyckas ni med ert uppdrag på ett bra sätt? I Marcus föreläsningar och utbildningar går han igenom olika delar av styrelsearbete som gör att ni kan leda er styrelse från idé till resultat. Bland annat pratar han om hur man sätter idén i centrum, hur man skapar klara roller, hur man får till fungerande arbetssätt, vad det innebär att arbeta strategiskt och hur man kommunicerar idén och resultaten. Målet är att ge kunskap som gör att styrelsen bidrar till utveckling, ett väl fungerande styrelsearbete med tydliga roller för ledamöterna och bidra till en väl fungerande verksamhetsplanering för vad som ska åstadkommas under året.

Skapa framgångsrika team

Marcus pratar också om teambuilding som handlar om att bygga ett fungerande lag som arbetar effektivt och presterar bra. Marcus har genom åren använt sig av en mängd teorier, metoder och verktyg för ett fungerande arbete i en styrelse. Några av hans favoritteorier är Aaron Antonovskys berömda teorier om salutogenes och om känsla av sammanhang. Salutogenes betyder hälsans ursprung och handlar om att hitta det som får oss att mår bra och bibehålla en god hälsa trots svårigheter som vi utsätts för i livet. Enligt Antonovsky ökar människors förmåga att bibehålla en god hälsa om man har en hög känsla av sammanhang (KASAM). Fundamenten för at uppnå en hög känsla av sammanhang är att man känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hur kan ni arbeta för att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i er styrelse?

Och så har Marcus mycket mer att säga om hur man lyckas med styrelsearbete. Han berättar om sina förebilder som inspirerat honom. Om favoritcitat som väglett honom genom livet. Och om ansvaret alla har att snälltolka varandra. Vet du hur mycket du påverkar dina styrelsekollegor genom det beteende som du väljer?

Vill du veta mer om Marcus Gustavssons föreläsning om teambuilding? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.