Teambuilding med föreläsare Marcus Gustavsson

Teambuilding med föreläsare Marcus Gustavsson

Teambuilding handlar om att bygga ett fungerande lag som arbetar effektivt och presterar bra. Hur lyckas man med teambuilding? Det är ett av Marcus Gustavssons favoritämnen. Det handlar om att arbeta för en sund kultur på arbetsplatsen och i organisationen.

Skapa framgångsrika team

Marcus har genom åren som ledare och chef använt sig av en mängd teorier, metoder och verktyg i arbetet med teambuilding. Några av hans favoritteorier är Aaron Antonovskys berömda teorier om salutogenes och om känsla av sammanhang. Salutogenes betyder hälsans ursprung och handlar om att hitta det som får oss att mår bra och bibehålla en god hälsa trots svårigheter som vi utsätts för i livet. Enligt Antonovsky ökar människors förmåga att bibehålla en god hälsa om man har en hög känsla av sammanhang (KASAM). Fundamenten för at uppnå en hög känsla av sammanhang är att man känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hur kan ni arbeta för att bidra till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet på er arbetsplats?

Marcus pratar också om konsten att välja rätt inställning. Det är lättare sagt än gjort att välja rätt inställning till personer i ens närhet som tar massor av energi. Men det går att öva sig i det. Marcus berättar om exempel på medarbetare som tagit massor av energi av honom men där han tog makten över sin egen inställning. Man kan ju faktiskt bara välja sin egen inställning, inte andras. På det sättet sparar man massor av energi som man kan lägga på andra saker än att irritera sig och bli förbannad. Hur kan du bli bättre på att välja rätt inställning och därmed bidra till ett fungerande lagarbete?

Motverka härskartekniker

Härskartekniker är något som de flesta av oss har blivit utsatta för. Och kanske även använt gentemot andra. Marcus förhåller sig till Berit Ås fem klassiska härskartekniker i sina föreläsningar – osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Härskartekniker används för att genom manipulation ta makten över eller förstärka sin position gentemot någon annan eller en hel grupp. Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därmed motverkas. Marcus berättar också om de motstrategier till härskartekniker som ett antal doktorander från Stockholms universitet formulerade för några år sedan. Och även om det man ska använda på arbetsplatser för att bidra till arbetsglädje – bekräftartekniker. Hur kan du bli bättre på att bekräfta dina kollegor?

Och så har Marcus mycket mer att säga om hur man lyckas med teambuilding. Han berättar om sina förebilder som inspirerat honom. Om favoritcitat som väglett honom genom livet. Och om ansvaret alla har att snälltolka varandra och ta makten över sitt eget bagage. Vet du hur mycket du påverkar andra genom det beteende som du väljer?

Vill du även läsa om Marcus Gustavssons föreläsning om härskartekniker? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier