Träna på feedback och konstruktiv kritik – tips nummer 3

Träna på feedback och konstruktiv kritik – tips nummer 3

Hur bra är ni på att ge varandra positiv feedback på jobbet? Låter ni ”jantelagen” styra som säger att ingen ska tro att man är något? Och hur bra är ni på att ge varandra konstruktiv kritik? Att ge kritik tycker många är väldigt obekvämt eftersom man är rädd för hur mottagaren ska reagera. Tänk om kollegan blir ledsen eller arg? Vi är generellt sett rätt så dåliga på att ge varandra feedback på svenska arbetsplatser. Men tränar man på det så blir man bättre.

Positiv feedback

Det sägs att svenska chefer är sämst i världen på att ge sina medarbetare positiv feedback. Som chef har jag alltid försökt vara noga med att berätta när jag tänker positiva tankar om mina medarbetare och kollegor. Och positiva tankar kommer upp hela tiden men jag får påminna mig ibland om att också säga det till personen i fråga, skicka ett sms eller ett mejl. Det handlar också väldigt mycket om vilket förhållningssätt man har till människor.  Jag försöker ha ett så kallat ”salutogent förhållningssätt” som handlar om att fokusera på människors styrkor, förmågor och kunskaper. Jag tänker att alla har något att bidra med och att det är bra med olikheter. Tar vi vara på varandras olikheter så höjer vi arbetsgruppens gemensamma kompetens. Men i alltför många arbetsgrupper retar man sig på varandras olikheter, inte minst på varandras olika personligheter. Men tänk istället att alla behövs. Och våra olikheter gör att vi kan tillgodose våra kunders olika behov på ett bra sätt. Jag tror inte på ”lika barn leka bäst” utan ”olika barn lika bäst”. Men det är ju inte alldeles lätt att förstå varandra alltid. Men istället för att reta dig på en person du inte förstår så tycker jag att du ska använda dig av bekräftartekniken ”dubbelbelöning”. Den går väldigt mycket ut på att tänka att ”alla gör så gott de kan”. Ibland blir det fel men väldigt få vill ju att det ska bli fel. Så snälltolka när det blir fel, var nyfiken och öppensinnad när du möter en människa du har svårt att förstå och försök lära er av det som har blivit fel.

Konstruktiv kritik

Om man tycker att det kan kännas obekvämt att ge positiv feedback så är det ännu värre med att ge kritik. Då är det lätt att snacka bakom om ryggen på kollegan istället för att ta kritiken direkt men den det berör. Jag är mycket för uttalade spelregler i arbetsgrupper. Jag har alltid låtit mina medarbetare formulera spelregler som ska prägla samarbetet. En spelregel som alla mina medarbetargrupper velat ha är ”jag talar med mina kollegor och inte om mina kollegor”. Men tänk vad svårt det är i praktiken. Det måste man också öva på.

För att kritik ska ta på ett bra sätt handlar det väldigt mycket om hur man för fram kritiken. Jag har alltid varit noga med att också lyfta fram positiva egenskaper som personen har. Och försöka visa att jag ger kritiken av omtanke, inte för att jag vill att personen ska tappa ansiktet. Jag har försökt coacha medarbetare att göra detsamma. Jag minns en medarbetare som uppfattades som väldigt negativ av sina kollegor vilket gjorde att de slutade lyssna på hen. Det var en oerhört kompetent och engagerad medarbetare men som hade svårt att nå fram till andra genom sitt sätt att kommunicera. Under ett medarbetarsamtal förde jag fram att jag tycker det är tråkigt att kollegorna inte lyssnar på dig eftersom du har så mycket att lära dina kollegor. Försök kommunicera på ett annat sätt genom att du också lyfter fram positiva saker. Då tror jag att de kommer att börja lyssna på dig. Och det funkade. Medarbetaren började kommunicera på ett annat sätt, fick kollegorna med sig och blev ett draglok i utvecklingsarbetet på vår arbetsplats.

Tips för feedback

  • Snåla inte med positiv feedback men ge tydlig feedback. Säg inte bara att ”du är en bra kollega” utan tala om vad det är som gör att du tycker att kollegan är bra.
  • Påminn er själva och varandra om att ofta ställa frågan: vad kan var och en av mina kollegor lära mig? Då hittar du dina kollegors styrkor. Se också till att ta vara på styrkorna.
  • Tänk på hur du ger konstruktiv kritik. Ta personligt ansvar för kritiken du ger genom att formulera dig i jag-form: jag ser, jag tycker, jag hör, jag känner och så vidare. Att hänvisa att gruppen tycker si eller kollegor tycker så är inte schysst. Det skapar bara osäkerhet och obehag hos mottagaren.
  • Ge inte allmän och svepande kritik utan ta upp konkreta och aktuella exempel som visar vad personen kan bli bättre på.
  • Visa att du ger kritik av omtanke och att syftet är att hjälpa din kollega. Lyft också fram vad du uppskattar hos personen. Då ökar möjligheterna till att din feedback landar på ett bra sätt och bidrar till utveckling.

Detta är en artikelserie om arbetsglädje -  läs övriga artiklar

Taggar