Friskfaktorer främjar ökad arbetsglädje – tips nummer 2

Friskfaktorer främjar ökad arbetsglädje – tips nummer 2

Marcus föreläser ofta om vad som skapar arbetsglädje. I den här artikelserien delar han med sig av sina bästa tips. Andra tipset handlar om att man måste lyfta fram och stärka friskfaktorerna på jobbet.

Det är viktigt att prata om det som inte fungerar på jobbet. Det kan till och med vara livsviktigt och det ska jag återkomma till i en kommande artikel. Men det är lätt att bara fastna i problemen och glömma bort det som fungerar bra. Vad är det som får dig att vilja gå till jobbet varje dag? Vad får dig att trivas på din arbetsplats?

Friskfaktorer främjar arbetsglädje

Arbetsmiljölagen uttrycker att arbetsgivare är skyldiga att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska bland annat göras genom arbetsmiljöronder, riskbedömningar, tillbudsrapporter och arbetsplatsträffar där man fångar upp risker och brister i arbetsmiljön. Men arbetsgivare ska inte bara fokusera på risker och brister utan också för övrigt arbeta för en god arbetsmiljö. Det görs genom att lyfta fram det som är positivt i arbetsmiljön och försöka förbättra det ytterligare. Det är det som vi kallar för friskfaktorer. Fångar man upp dessa faktorer och stärker dem så främjar man både hälsa och hämtar kraft för att orka ta tag i det som måste bli bättre.

Tips för att fånga friskfaktorer

Under alla mina år som chef och ledare har jag varit noga med att fånga upp det som inte fungerar. Hur ska vi kunna bli bättre om vi inte pratar om de problem och brister som finns? Men jag har också arbetat aktivt med att fånga friskfaktorer. Här är några tips om hur du kan lyfta allt positivt på din arbetsplats:

  1. Ha en stående punkt på arbetsplatsträffar som heter ”positiva exempel”. Låt medarbetare och kollegor berätta om situationer i jobbet där de lyckats och nått framgång. Många känner sig obekväma med att framhäva sig själva i början. Men håller man i så brukar det bli ett flow till slut. Det är väldigt inspirerande att ta del av andras framgångar. Och väldigt lärorikt. Positiva exempel som lyfts blir ett lärande för hela arbetsgruppen.
  2. Öva er i att ge positiv feedback till varandra. Det tycker många också är obekvämt så det behöver man träna sig i. En av mina favoritövningar kallar jag för ”det här uppskattar jag med dig”. Medarbetarna och kollegorna får mingla runt och tala om vad man uppskattar hos varandra. Det brukar alltid bli en härlig energiboost.
  3. Fira era framgångar. Var stolta över allt bra ni gör och ta er tid till att fira era goda resultat. Det behöver inte vara så komplicerat. Fixa lite fika, popcorn eller alkoholfritt bubbel. Ge en enkel present. Det skapar motivation till att göra ännu bättre framåt. Och främjar verkligen arbetsglädje.

Detta är en artikelserie om arbetsglädje -  läs övriga artiklar


Taggar