Äldreomsorgen gav mig livet

Äldreomsorgen gav mig livet

Äldreomsorgen målas ofta med svarta färger i media. Det är brister, missförhållanden och skandaler som i regel lyfts fram. Det är viktigt att allt det som behöver bli bättre kommer upp till ytan. Men jag tycker det är sorgligt att allt bra som görs av äldreomsorgspersonalen sällan sprids.

Mina band till äldreomsorg

Jag har väldigt starka band till äldreomsorgen och tänker ofta på vad jobbet har betytt, och betyder, för mig. Mina föräldrar gick bort tidigt och jag hamnade i en situation där jag inte visste hur jag skulle klara av att betala hyran. Jag fick pausa mina studier och skaffade mig ett jobb i hemtjänsten efter tips från en kompis. Jag hade aldrig haft en tanke på att arbeta inom äldreomsorgen men jag fick telefonnumret till en enhetschef som bjöd in mig till en anställningsintervju. Och det slutade med att jag fick ett semestervikariat över sommaren. Och blev kvar på den arbetsplatsen i flera år.

När mina föräldrar gick bort förlorade jag tryggheten i livet. Jag var vilsen och ensam och kände mig osäker på framtiden och vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag började inom hemtjänsten fick mitt liv plötsligt en mening genom att jag fick göra något som var meningsfullt för andra. Jag fick bidra till att människor fick en trygg vardag och ett värdigt liv. Det var fantastiskt att få lära känna dessa personer och ta del av deras livserfarenhet. Jag promenerar ofta i mitt gamla hemtjänstområde och då tänker jag på alla som jag fick hjälpa och stötta, vad de har betytt för mig och vad jag har lärt mig av dem. Det är underbara minnen som jag alltid kommer att bära med mig. Jag har också fina minnen av kollegorna på min första arbetsplats. Vi var en arbetsgrupp som verkligen arbetade som ett team. Jag är tacksam för att kollegorna såg mig, stöttade och pushade mig.

Var stolt över att arbeta inom äldreomsorg

När jag är ute och föreläser om äldreomsorg uppskattar jag alltid diskussionerna och reflektionerna med undersköterskorna, vårdbiträdena och biträdena. Det finns en enorm kunskap inom äldreomsorgskåren som alltför sällan lyfts fram. Man lär sig oerhört mycket av alla som man möter och av allt som man behöver hantera. Det är olika sjukdomar, diagnoser, funktionsnedsättningar, behov och önskemål som man ska anpassa sig till. Och inte minst olika personligheter. Medarbetarna inom äldreomsorgen möjliggör att massor av människor får leva livet tills de dör och är därmed oerhört viktiga för vårt samhälle och vår demokrati. De förtjänar den djupaste respekt för det. Du som arbetar inom äldreomsorgen – var stolt över ditt arbete och berätta om allt bra du gör. Är vi fler som sprider det positiva så kommer statusen höjas och det ger också kraft till att fortsätta kämpa för bättre arbetsvillkor.

Tacksam för äldreomsorgen

Utan erfarenheterna från min första arbetsplats så vet jag inte om jag hade överlevt den livskrisen som jag hamnade i. Men jag vet att jag lärde mig att jag hade något att bidra med och det har format mig som människa. Jag hade inte varit där jag är idag utan alla de fantastiska människor jag mött inom äldreomsorgen.

Jag är evigt tacksam för er!

Taggar
äldreomsorg marcus gustavsson föreläsare föreläsning utbildare