Från härskartekniker till bekräftartekniker

Från härskartekniker till bekräftartekniker

De flesta av oss känner till begreppet ”härskartekniker” som handlar om sociala manipulationer som syftar till att underminera någon. De fem klassiska härskarteknikerna har formulerats av den norska socialpsykologen Berit Ås. För mig har det varit väldigt värdefullt att få kunskap om härskartekniker och hur de yttrar sig. Och även kunskap om hur man kan säga ifrån och motverka dem. En grupp doktorander från Stockholms universitet har formulerat både motstrategier samt bekräftartekniker. Nedan berättar jag om mina egna erfarenheter av att bli utsatt på jobbet, hur jag säger ifrån och hur jag själv försöker bidra till en bättre social arbetsmiljö genom att bekräfta människor i min närhet.

Härskartekniker

Osynliggörande

Jag har många gånger känt mig osynliggjord på möten. Kollegor gäspar, tittar ner i sina telefoner eller viskar med varandra. Eller avbryter mig när jag vill framföra någonting. Jag har då känt att det som jag vill lyfta är totalt ointressant.

Förlöjligande

Jag glömmer aldrig en tidigare chefskollega som var expert på att få mig att känna mig löjlig. Hen anmärkte ofta på min klädsel eller min frisyr. Hen brukade dessutom alltid skratta när jag berättade om hur stolt jag var över mina medarbetare och deras insatser. Jag fick höra att jag bara sade så för att fjäska in mig hos medarbetarna.

Undanhållande av information

En tidigare facklig kollega var expert på att undanhålla information. Jag var ung och ny i det fackliga engagemanget när vi arbetade tillsammans. Jag var engagerad och driven och min kollega såg mig uppenbarligen som ett hot mot sin egen position. Därmed såg hen till att jag inte fick information som jag borde ha med syfte att jag skulle göra bort mig inför medlemmar och arbetsgivare. Och hen såg till att jag inte blev kallad till möten som jag borde ha deltagit i.

Dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning handlar om att man aldrig kan göra rätt i någon annans ögon. Jag tänker på en tidigare hög chef som hade ett ont öga till mig. När min verksamhet gick minus pekade hen med hela handen och sade att allt utvecklingsarbete fick läggas åt sidan tills ekonomin var i balans. Jag vände ekonomin till ett plusresultat på ett par månader men fick då höra att jag höll får hårt i pengarna.

Påförande av skuld och skam

Jag har ibland skuldbelagts för mitt engagemang. Att jag engagerat mig för mycket mot sexism, rasism och homofobi till exempel. Och när jag har varit öppen med att jag tagit illa upp har jag fått höra att det är mitt problem att jag inte förstår att jag prioriterar fel frågor.

Motstrategier till härskartekniker

Tag plats

När jag blir osynliggjord försöker jag ta plats genom att vara lugn och saklig. När jag blir avbruten så brukar jag säga ”jag skulle uppskatta om du lät mig tala till punkt så lovar jag att jag lyssnar på dig sen”.

Ifrågasätt

När jag blir förlöjligad så brukar jag upprepa vad personen har sagt och fråga vad hen menade. Och när någon förlöjligar någon annan och börjar skratta så skrattar jag aldrig med. Tystnad vid skratt brukar vara väldigt effektivt, särskilt om det är flera som väljer att inte skratta. Och givetvis säga ifrån att det där var inte okej.

Korten på bordet

När jag inte känner mig involverad inför att ett beslut ska fattas så brukar jag alltid be om bordläggning för att vi ska få möjlighet att ta en rejäl diskussion för att belysa alla viktiga aspekter. Något som också är väldigt viktigt är att informationen är tillgänglig för alla. Den kanske behöver ges på olika språk. Eller formuleras på ett sätt som är begripligt för alla.

Bryt mönstret

När någon blir utsatt för dubbel bestraffning måste den personen få stöd och uppbackning. Är man flera som bryter mönstret genom att säga ifrån blir det lättare att hantera motstånd. Det blir också svårare att ignorera kritiken om det är flera som säger ifrån.

Intellektualisera

Jag har många gånger lämnat möten eller sammanhang med en obehagskänsla utan att kunna sätta fingret på vad jag har varit med om. Jag har funderat på om jag har gjort något fel eller något dumt. Har svarat varit nej så har jag vänt känslorna mot den som utsatt mig istället för att själv känna skuld och skam.


Bekräftartekniker

Synliggörande

Jag försöker alltid vara närvarande i alla samtal och ha full fokus på personen jag har framför mig. På möten är jag noga med att visa att jag är med när någon annan pratar genom att titta på personen, ge stödsignaler genom nickanden och lyssna aktivt. Som mötesledare försöker jag se till att alla deltagare känner sig involverade och får komma till tals genom exempelvis rundor och fråga vad alla tycker.

Respekterande

Jag försöker alltid bemöta andra seriöst och stötta andra så att de känner sig sedda och betydelsefulla. Och respekterar om andra har någon annan åsikt än mig. Olika åsikter och perspektiv berikar diskussioner. Och att lyssna på andra åsikter är väldigt lärorikt. Det har till och med fått mig att ändra åsikt.

Informera

Att arbeta för öppenhet och transparens i en organisation försvårar för dem som inte vill att alla ska få vara delaktiga på lika villkor. Men tänk också på att inte bara trycka ut information utan ge också möjlighet för alla att ställa frågor och diskutera. Information ska inte först och främst ut. Den ska in.

Dubbel belöning

Dubbel belöning handlar för mig mycket om att lyssna på vad andra har att säga. Be dem att förklara om du inte förstår. Och tänk på att alla är olika och det är bra. Tar vi tillvara på varandras olikheter så blir vi väldigt bra tillsammans.

Bekräfta rimliga normer

Att lyfta allt positivt som görs av medarbetarna borde vara en självklarhet i alla organisationer. Och även lyfta fram dem som säger ifrån mot härskartekniker och annan dumhet. Dessa personer står ju för de normer som ska styra organisationen.

Har jag själv använt mig av härskartekniker?

'Ja det har hänt och det skäms jag över. Särskilt när jag själv har blivit utsatt. Det är så lätt att sänka sig till en låg nivå och ge igen med samma mynt. Men numera så tänker jag alltid på vad Michelle Obama sade när hon bemötte härskartekniker och kränkningar från Trump-kampanjen 2014. Det hade varit lätt för henne att kasta skit tillbaka. Men det enda hon sade bär jag med mig och det hjälper mig verkligen att undvika härskartekniksfällan:

”When they go low, we go high.”

Taggar
härskartekniker bekräftartekniker marcus gustavsson föreläsare föreläsning utbildare