Hur skapar vi en sund arbetsplatskultur?

Hur skapar vi en sund arbetsplatskultur?

Under alla år som chef och ledare har jag funderat mycket på varför vi är som vi är och varför det blir som det blir på våra arbetsplatser. Och även hur man arbetar upp en sund arbetsplatskultur.

Ibland hör jag kollegor säga att ”kulturen sitter i väggarna”. Jag håller inte alls med. Arbetsplatskulturen sitter i våra beteenden. Kulturer på arbetsplatser kan ju dock vara väldigt starka och påverkar beteenden hos nya kollegor väldigt snabbt. Bland det roligaste jag vet är att arbeta med grupper som vill bygga en sund kultur som präglas av tillit och förtroende. Ibland har jag lyckats och ibland har jag misslyckats. Jag bjuder både på mina framgångar och motgångar under mina föreläsningar. Jag får ofta frågan vad jag tycker är viktigast om man vill bygga upp en sund arbetsplatskultur. Jag ska försöka svara på den frågan hyfsat snabbt.

Våga göra fel

Förhållningssättet till varandra är givetvis viktigt. Hur agerar vi när det blir fel? Ser vi på varandra med snälla ögon och snälltolkar vi varandra? De allra flesta vill göra gott och det är väldigt ovanligt att kollegor och medarbetare gör fel medvetet. Men ibland blir det fel och då är det viktigt att dra lärdomar av det istället för att jaga syndabockar. Jag har arbetat i organisationer där rädslan att göra fel varit överhängd viljan att göra rätt. I den typen av organisationer händer det oftast väldigt lite eftersom kreativiteten sjunker. Det finns goda exempel på arbetsgivare som premierar medarbetare som vågar pröva nytt och till och med delar ut pris till årets misstag. Jag gillar verkligen det förhållningssättet vilket också främjar lärandet inom organisationen.

Bekräftande ledarskap och medarbetarskap

Att bekräfta varandra är också viktigt. De flesta av oss har blivit utsatta för härskartekniker någon gång, och kanske till och med använt oss av dem. Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön och dödar motivationen. Det har dock varit nyttigt för mig att få kunskaper om härskartekniker och hur de kan yttra sig. På det sättet har jag många gånger lyckats sätta ord på obehagskänslor som jag inte kunnat förklara genom att inse att jag har blivit utsatt. Härskartekniker behöver motverkas. Och för att bygga tillit och förtroende är det bekräftartekniker vi ska använda. Det gör vi bland annat genom att lyssna på varandra, respektera olika åsikter och ge positiv feedback.

Bekämpa tystnadskultur

Till sist vill jag trycka på att vi måste våga prata om det som behöver bli bättre. Om man inte pratar om problem och brister kan man ju inte åtgärda dem. Tystnadskulturer kan bero på olika saker. Att karriärmöjligheter är avhängda av att man är följsam och aldrig yttrar kritik. Att man är orolig för repressalier om man lyfter på locket och pratar öppet om brister. Eller att man inte stöttar någon kollega som är mobbad av rädsla för att själv bli utsatt. Tystnadskulturer kan få fruktansvärda konsekvenser för organisationen och för människorna inom den. Grupper som jag arbetar med får alltid diskutera vad de inte pratar som de borde prata om. Och vilka som är deras svaga sidor. Lyckas man arbeta upp en förmåga till att ge saklig kritik kommer man väldigt långt. Det får medarbetarna att trivas bättre och främjar effektiviteten och produktiviteten.

Så var snälla, bekräfta varandra och prata om det som måste bli bättre. Då lyckas ni bygga en sund kultur på jobbet som präglas av tillit och förtroende till varandra.

Taggar
marcus gustavsson föreläsare föreläsning arbetsglädje arbetsmiljö bemötande härskartekniker ledarskap samarbete teambuilding