Intervju med Marcus Gustavsson i Arbetsförmedlingens webb-TV

Intervju med Marcus Gustavsson i Arbetsförmedlingens webb-TV

Marcus Gustavsson har arbetat för att öka kunskapen om våld i nära relationer i nästan 20 år. Han har stöttat många medarbetare, kollegor och brukare genom åren. Och som föreläsare har han samarbetat med en mängd organisationer som vill bli bättre på att stötta våldsutsatta. Marcus berättar om hur hans engagemang startade, hur man kan ställa frågan om våld och hur man ska hantera svaret. Och han ger värdefulla tips kring hur man kan arbeta systematiskt med att stötta personer som utsätts för våld i relationer.

Här intervjuas Marcus i Arbetsförmedlingens webb-tv om arbetsgivares ansvar att stötta våldsutsatta medarbetare i avsnittet, "Jobbet - tryggare än hemmet":
Se videoklipp

Taggar
marcus gustavsson föreläsare föreläsning våld i nära relationer arbetsförmedlingen webb-tv