Värdigt bemötande inom funktionsstöd
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Ingen är sin funktionsnedsättning eller diagnos i första hand. Den här föreläsningen ger er verktyg för att personer med funktionsvariationer ska få möjlighet att leva som andra.

Innehåll

 • LSS – hur gör vi praktik av juridiken?
 • Personcentrerad vård och omsorg – hur går vi från uppgift till person?
 • Professionellt förhållningssätt – vad innebär det att vara professionell?
 • Salutogent förhållningssätt – hur hittar vi det friska hos våra brukare?
 • Etiska dilemman – hur hanterar vi det svåra och obekväma?
 • Normkritiska arbetssätt – vad innebär det att se en människa?
 • Våld i nära relationer – hur ställer man frågor om våld?

Resultat

 • Verktyg för nöjdare brukare
 • Verktyg för att hantera det obekväma och svåra
 • Ökad trygghet i arbetsgruppen

Längd

 • 60 minuter – koncentrerat
 • 2 timmar – med tips på hur man motverkar diskriminering
 • 3 timmar – med spelet ”Hur skulle du säga? Befria elefanten i rummet”
 • Eller ett längre upplägg

Referenser

Marcus fängslade mina personliga assistenter med sin erfarenhet och vishet. Han fick oss att tänka till kring vad som är viktigast i vårt dagliga arbete. Jag rekommenderar alla att boka Marcus!

Anna Aronsson, enhetschefMölndals stad

Marcus passion och engagemang kring de frågor han pratar om smittar av sig. Balansen mellan stor erfarenhet och ödmjukhet gör att man tar in det han säger.

Sandra Wingforsstödpedagog - Göteborgs stad

Lovorden från medarbetarna haglade efter dina föreläsningar. Med rätta.

Marie Westerlundenhetschef - Göteborgs stad

Mer om föreläsningen

Föreläsning om värdigt bemötande inom funktionsstöd med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet av vård och omsorg. Han brinner starkt för allas rätt att få vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Han har nått stora framgångar i sina olika uppdrag i form av höga resultat i både brukarundersökningar och medarbetarenkäter. Marcus är en uppskattad föreläsare med höga kunskaper, mycket humor och stort hjärta.

Marcus har en hög kunskap om lagstiftningen som styr verksamheterna inom funktionsstöd och om hur man lyckas göra praktik av juridiken. Han är särskilt intresserad av värdegrundsfrågor, etik och etiska dilemman, salutogent förhållningssätt och professionell hållning gentemot brukare, anhöriga och närstående.

Värdegrunden i LSS säger att verksamheterna ska vara grundade på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Men hur ska det gå till i praktiken? När förutsättningarna är dåliga? När tiden inte räcker till? När kunskap saknas? När brukare och deras närstående är missnöjda? Eller när brukare inte inser sitt eget bästa och blir en fara för sig själva? Marcus delar med sig av sina erfarenheter kring hur man lyckas med personcentrerad vård och omsorg i praktiken.

Under föreläsningen reflekterar också Marcus kring vanliga etiska dilemman inom funktionsstöd. Hur hanterar man brukare som dricker för mycket alkohol? Hur stöttar man brukare som riskerar bli utsatta för vardagsförtryck? Hur skapar man delaktighet för brukare som inte kan välja? Hur ska man tänka kring självbestämmanderätten när brukaren blir en fara för sin egen hälsa? Föreläsningen innehåller också teorier kring personcentrering, salutogent förhållningssätt, etik och professionell hållning. Och många konkreta tips på hur man gör praktik av teorierna.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson