Värdigt bemötande inom funktionsstöd

Värdigt bemötande inom funktionsstöd
- föreläsning med Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet av vård och omsorg. Han brinner starkt för allas rätt att få vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Han har nått stora framgångar i sina olika uppdrag i form av höga resultat i både brukarundersökningar och medarbetarenkäter. Marcus är en uppskattad föreläsare med höga kunskaper, mycket humor och stort hjärta.

Marcus har en hög kunskap om lagstiftningen som styr verksamheterna inom funktionsstöd och om hur man ser till att lagstiftningen blir verklighet. Han är särskilt intresserad av värdegrundsfrågor, etik och etiska dilemman, salutogent förhållningssätt och professionell hållning gentemot brukare, anhöriga och närstående.

Värdegrunden i LSS säger att verksamheterna ska vara grundade på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Men hur ska det gå till i praktiken? När förutsättningarna är dåliga? När tiden inte räcker till? När kunskap saknas? När brukare och deras närstående är missnöjda? Eller när brukare inte inser sitt eget bästa och blir en fara för sig själva? Marcus delar med sig av sina erfarenheter kring hur man lyckas med personcentrerad vård och omsorg i praktiken.

Under föreläsningen reflekterar också Marcus kring vanliga etiska dilemman inom funktionsstöd. Hur hanterar man brukare som dricker för mycket alkohol? Hur stöttar man brukare som riskerar bli utsatta för vardagsförtryck? Hur skapar man delaktighet för brukare som inte kan välja? Hur respekterar man självbestämmanderätten när brukaren blir en fara för sin egen hälsa? Marcus berättar också om hur han har försökt bidra till arbetsglädje och arbetat för att arbetsgrupper ska dra åt samma håll. Hur kan man bidra till en hög känsla av sammanhang i en arbetsgrupp? Hur väljer man rätt inställning? Hur blir vi bättre på att bekräfta varandra på jobbet? Föreläsningen innehåller också teorier kring personcentrering, salutogent förhållningssätt, etik och professionell hållning. Och många konkreta tips om hur man gör praktik av teorierna.

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • LSS – hur gör vi praktik av juridiken?
  • Personcentrerad vård och omsorg – hur gör vi det?
  • Professionellt förhållningssätt – vad innebär det?
  • Salutogent förhållningssätt – hur kan vi bidra till känsla av sammanhang?
  • Etiska dilemman – hur hanterar vi dessa?
  • Normkritiska arbetssätt – vad innebär det att se en människa?
  • Våld i nära relationer – hur ställer man frågan om våld?
  • Arbetsmiljö – hur får vi förutsättningar till värdigt bemötande?

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid är anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Kontakta Marcus Gustavsson - Boka föreläsning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Fler föreläsningar med Marcus Gustavsson