Vad räknas som sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett beteende av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan inkludera oönskade sexuella kommentarer, beteenden eller handlingar som skapar en otrygg eller diskriminerande miljö för offret.

Exempel på sexuella trakasserier kan inkludera:

  • Oönskade sexuella anspelningar eller kommentarer
  • Sexuella förslag eller erbjudanden om fördelar i utbyte mot sexuella handlingar
  • Fysisk beröring som är oönskad eller obehaglig, såsom kramar, kyssar eller oönskade sexuella närmanden
  • Sexuella kommentarer eller skämt som är förnedrande eller kränkande
  • Sexuella bilder eller filmer som skickas oönskat eller delas utan samtycke
  • Fysiskt tvång eller hot om sexuella handlingar
  • Att använda makt eller auktoritet för att tvinga någon att delta i sexuella handlingar

Sexuella trakasserier kan ha allvarliga konsekvenser för offret. Det kan orsaka känslor av ångest, depression och lågt självförtroende. Det kan också leda till fysiska hälsoproblem, såsom huvudvärk, sömnproblem och matsmältningsproblem. Det kan också leda till långvariga psykologiska effekter, såsom PTSD och traumarelaterade sjukdomar.

Det är viktigt att ta sexuella trakasserier på allvar och att ta steg för att stoppa det när det uppstår. Det inkluderar att prata med en auktoritet eller en person med ansvar, och rapportera beteendet till arbetsgivaren, sitt fackförbund eller Diskrimineringsombudsmannen om det är nödvändigt. Det är också viktigt att erbjuda stöd för att hantera de psykologiska effekterna av trakasserierna.