Bemötande med föreläsare Marcus Gustavsson

Bemötande med föreläsare Marcus Gustavsson

Bemötande är ett viktigt ämne anser de flesta. Men vad innebär ett gott bemötande respektive ett dåligt bemötande? Och vill jag bli bemött eller mött? Marcus Gustavsson föreläser och utbildar om bemötande både mellan kollegor och chef/medarbetare samt bemötande av brukare och patienter.

Bemötande på arbetsplatser

Hur bemöter vi varandra på vår arbetsplats? Ser vi på varandra med snälla ögon? Snälltolkar vi varandra? Hur låter jag mitt bemötande påverkas av det bagage jag bär omkring på? Marcus pratar mycket om konsten att välja rätt inställning. Man kan ju bara välja sin egen inställning, inte någon annans. Han pratar också om hur viktigt det är att försöka ta makt över sitt eget bagage och sina egna känslor.

Härskartekniker är något som de flesta av oss har blivit utsatta för. Och kanske även använt gentemot andra. Marcus förhåller sig till Berit Ås fem klassiska härskartekniker i sina föreläsningar – osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Härskartekniker används för att genom manipulation ta makten över eller förstärka sin position gentemot någon annan eller en hel grupp. Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därmed motverkas. Marcus berättar också om de motstrategier till härskartekniker som ett antal doktorander från Stockholms universitet formulerade för några år sedan. Och även om det man ska använda på arbetsplatser i sitt bemötande av andra – bekräftartekniker. Hur kan du bli bättre på att bekräfta dina kollegor?

Vill du veta mer om Marcus Gustavssons föreläsning om härskartekniker? - klicka här

Bemötande av brukare och patienter

Och hur bemöter vi de som vi är tillför på vår arbetsplats? Exempelvis brukare och patienter? Inser alla vilken makt man har över den man hjälper och stöttar som är beroende av en? Används makten på rätt sätt eller missbrukas den? Vad är skillnaden mellan sympati och empati? Vad innebär det att vara professionell i sitt bemötande? Arbetar man inom vård och omsorg är personalens bemötande det viktigaste för patienterna och brukarna för att man ska känna sig nöjd med den hjälp och det stöd man får. Om allt detta pratar Marcus om i sina föreläsningar och utbildningar.'

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier