Bemötande med föreläsare Marcus Gustavsson

Bemötande med föreläsare Marcus Gustavsson

Bemötande är viktigt anser de flesta. Men vad innebär ett gott bemötande respektive ett dåligt bemötande? Och vill jag bli bemött eller mött? Marcus Gustavsson föreläser och utbildar om bemötande, både mellan kollegor och bemötande av brukare och patienter.

Bemötande av kollegor och medarbetare

Hur bemöter vi varandra på vår arbetsplats? Ser vi på varandra med snälla ögon? Snälltolkar vi varandra? Hur låter jag mitt bemötande påverkas av det bagage jag bär omkring på? Marcus pratar mycket om konsten att välja rätt inställning. Man kan ju bara välja sin egen inställning, inte någon annans. Han pratar också om hur viktigt det är att försöka ta makt över sitt eget bagage och sina egna känslor.

Härskartekniker är något som de flesta av oss har blivit utsatta för. Och kanske även använt gentemot andra. I sina föreläsningar förhåller sig Marcus till Berit Ås fem klassiska härskartekniker – osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Härskartekniker används för att genom manipulation ta makten över någon annan eller en hel grupp. Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därmed motverkas. Marcus berättar också om de motstrategier till härskartekniker som ett antal doktorander från Stockholms universitet formulerade för några år sedan. Och även om hur man blir bättre på att bekräfta andra genom att använda bekräftartekniker. Hur kan du bli bättre på att bekräfta dina kollegor och medarbetare?

Vill du veta mer om Marcus Gustavssons föreläsning om härskartekniker? - klicka här

Bemötande av brukare och patienter

Hur bemöter vi de som vi är till för på vår arbetsplats? Exempelvis brukare och patienter? Inser alla vilken makt man har över den man hjälper som är i en beroendeställning? Används makten på rätt sätt eller missbrukas den? Vad är skillnaden mellan sympati och empati? Vad innebär det att vara professionell i sitt bemötande? Arbetar man inom vård och omsorg är personalens bemötande det viktigaste för patienterna och brukarna för att man ska känna sig nöjd med den hjälp och det stöd man får. För att lyckas med bemötande är det avgörande att hjälparen har koll på sina egna behov och tar makt över sina impulser.

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier