Genus med föreläsare Marcus Gustavsson

Genus med föreläsare Marcus Gustavsson

Genus, som även kallas för socialt kön, handlar om normer och förväntningar på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Marcus Gustavsson har aldrig känt sig hemma i maskulinitetsnormen och blev väldigt utsatt under sin barndom på grund av att han inte betedde sig som en pojke förväntades bete sig. Han var känslig, tillbakadragen och sjöng i gosskör vilket gjorde honom till ett tacksamt offer för mobbare. Marcus har sedan han kom i kontakt med begreppet genus intresserat sig för genusvetenskap och har under många år arbetat för att alla ska bli respekterade för vilka de är, oavsett vilket kön de råkat födas till.

Vad betyder genus?

Under sina föreläsningar och utbildningar om genus går Marcus igenom vad begreppet innebär och står för. Han berättar om sina erfarenheter av att arbeta med genus i verksamheter och organisationer där han har verkat. Och han ger tips och råd om hur man arbeta konkret, både med struktur och kultur. Medvetenhet om genus gör att man får möjlighet att bidra till att människor får utvecklas i sin fulla potential utan att tyngas av könsnormerna.

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier