Normkritik med föreläsare Marcus Gustavsson

Normkritik med föreläsare Marcus Gustavsson

Normkritik handlar om att man förhåller sig kritisk till de normer som talar om för oss vilka förväntningar vi ska ha på andra människor. Till exempel könsnormerna som talar om hur kvinna/flicka eller man/pojke ska vara eller bete sig. Eller heteronormen som innebär förväntningar på att alla människor är heterosexuella. Dessa normer hindrar människor från att utvecklas i sin fulla potential. Det är därför man måste arbeta med normkritik.

Marcus Gustavsson har arbetat med normkritik under många år med målet att höja kunskapen om hur normerna påverkar våra attityder och beteenden. Det är först när man får kunskap om sitt eget beteende som man kan förändra det.

Normkritik främjar arbetsglädje

Marcus delar med sig av sin kunskap och av olika verktyg som man kan använda för att arbeta med normkritik. Det främjar en god arbetsmiljö och en hög arbetsglädje och bidrar till att arbetsplatsen och organisationen blir mer attraktiv för fler människor.

Vill du även läsa om Marcus Gustavssons föreläsning om arbetsglädje? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier