Hur ska man arbeta med våld i nära relationer?

Öka kunskapen om tecken som kan tyda på våldsutsatthet är steg nummer ett. Man måste också vara medveten om att den enda metod som finns för att försöka ta reda på om någon är utsatt är att ställa frågan. Och givetvis måste man kunna hantera svaret. Rutiner kring hantering är också viktigt och samtidigt göra rutinerna väl kända i organisationen. Och till sist kan samverkan vara avgörande, exempelvis med hälso- och sjukvård eller polis. Jag berättar mer om hur man ska arbeta i min föreläsning ”Våga fråga om våld”.