Hur ställer man frågan om våld i nära relationer?

Jag försöker alltid skapa ett förtroende hos den jag misstänker är utsatt. Jag är tydlig med att samtalet är av omtanke att jag bryr mig. Jag brukar berätta vad det är jag har sett och hört och så ställer jag frågor utifrån det. Det är dock viktigt att vara medveten om att väldigt många våldsutsatta som får frågan svarar nej när de får den första gången. Det är viktigt att följa upp hur situationen utvecklar sig och fortsätta visa att man bryr sig. Förhoppningsvis sår man ett frö vid det första samtalet som gör att personen orkar berätta vid ett senare tillfälle.