Hur vanligt är det med våld i nära relationer?

Det är svårt att svara på frågan eftersom mörkertalet är så stort. Men befolkningsundersökningen ”Våld och hälsa” som genomfördes av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och kom 2014 visade att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång hade blivit utsatta för fysiskt våld i en pågående eller avslutad relation. 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen uppgav att de utsatts för psykiskt våld. 7 procent av kvinnorna och 1 procent av männen hade blivit utsatta för sexuellt våld.