Vad är indirekt diskriminering?

Direkt diskriminering handlar om att det har funnits en avsikt att särbehandla någon negativt utifrån någon/några av de sju diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering handlar om att det inte har funnits någon avsikt att diskriminera men det räknas ändå som diskriminering i lagens mening. Ett känt exempel handlar om en arbetsgivare som ställde krav på en viss längd i en kravprofil för att komma på fråga för en tjänst. Det ansågs inte som ett relevant krav att ställa på just denna tjänst och därmed indirekt diskriminerande mot kvinnor eftersom kvinnor som grupp generellt är kortare än män.