Vad är indirekt diskriminering?

Indirekt diskriminering är när en policy, praktik, norm eller kultur som tillsynes är neutral men ändå diskriminerar en specifik grupp av människor på grund av deras kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan diskrimineringsgrund. Denna typ av diskriminering är oavsiktlig, men ändå ha en negativ påverkan på personer som tillhör en viss grupp.

Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara en arbetsplats som har en policy som kräver att alla anställda ska ha en viss fysisk förmåga för att kunna utföra sitt arbete. Detta kan indirekt diskriminera personer med funktionshinder som inte uppfyller denna standard, även om det inte är meningen att diskriminera dem.

En annan form av indirekt diskriminering kan vara att ha vissa krav på utbildning eller erfarenhet som krävs för att få en viss tjänst eller position. Om dessa krav inte är nödvändiga för att utföra jobbet och om de utesluter en viss grupp av människor på grund av deras personliga egenskaper, kan det betraktas som indirekt diskriminering.

Indirekt diskriminering är olagligt enligt diskrimineringslagen i Sverige, och det är viktigt att arbetsgivare och andra organisationer är medvetna om vad som utgör indirekt diskriminering för att kunna undvika det. Det är också vara viktigt att ha en öppen dialog med alla anställda för att identifiera eventuell indirekt diskriminering som kan förekomma på arbetsplatsen och för att arbeta för att minska eller eliminera det.