Vad är normkritik?

Normkritik handlar om olika metoder för att synliggöra, kritisera och förändra strukturer som hindrar människor från att utvecklas i sin fulla potential. Diskriminering och trakasserier hänger nära samman med de normer som finns i samhället, exempelvis könsmaktsordningen och den etniska maktordningen. Normkritiskt arbete handlar således mycket om att motverka och förebygga diskriminering.