Vad betyder HBTQI?

Det är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och ickebinära personer. Homosexuella och bisexuella skyddas genom diskrimineringsgrundsgrunden ”sexuell läggning”. Transpersoner skyddas genom diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet eller uttryck”. Queer och ickebinär ryms inte inom ramen för någon diskrimineringsgrund. Queer handlar om att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer. Ickebinär är en person som varken känner sig som kvinna eller man utan har en flytande könsidentitet.