Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling i arbetslivet definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö och handlar om handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och till att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det leda till mobbning. Alla arbetsgivare har enligt föreskriften ett ansvar att se till att kränkande särbehandling förebyggs.