Vad är mobbning?

Mobbning är ett upprepat negativt beteende riktat mot en person som upplevs som svagare eller annorlunda av den som utför mobbningen. Det kan handla om att verbalt eller fysiskt trakassera eller kränka en annan person, och det kan ske både på arbetsplatsen, i skolan, på internet eller i andra sociala sammanhang.

Mobbning sker vanligtvis över en längre period och kan ha allvarliga konsekvenser för den som utsätts, såsom försämrad hälsa, minskad självkänsla, depression och ångest. Mobbning kan också leda till att den som utsätts för det undviker sociala sammanhang och isolerar sig från andra människor.

Det är viktigt att skilja mellan mobbning och andra typer av konflikter eller trakasserier. Mobbning är en upprepad och systematisk handling av trakasserier mot en person som är svagare eller annorlunda. Konflikter kan uppstå mellan personer som är jämlikar och det är normalt att ha oenigheter och motsättningar i relationer. Trakasserier kan vara enstaka händelser av kränkande beteenden och är inte nödvändigtvis riktade mot en person som upplevs som svagare.

Mobbning är allvarligt och det är viktigt att arbetsgivare, skolor och samhället som helhet tar det på allvar. Det krävs en aktiv insats för att förebygga och bekämpa mobbning, och det är viktigt att skapa en säker och trygg miljö där alla människor behandlas med respekt och värdighet.