Vad innebär det att vara skyddsombud?

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor som det står i arbetsmiljölagen. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen är det fackförbunden som utser skyddsombud, annars så är det arbetstagarna själva. Skyddsombudet har en viktig roll att hjälpa sin chef med att identifiera risker och brister i arbetsmiljön som behöver hanteras. Skyddsombudet kan också ställa krav på förbättringar i arbetsmiljön. Uppdraget och mandatet beskriva i arbetsmiljölagens sjätte kapitel.