Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en föreskrift som Arbetsmiljöverket fattat beslut om som beskriver hur arbetsgivare ska arbeta för att uppfylla syftet med arbetsmiljölagen – förebygga ohälsa och olycksfall. Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att identifiera risker och brister i arbetsmiljön, fatta beslut om åtgärder och följa upp att åtgärderna ger effekt.