Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en föreskrift som Arbetsmiljöverket fattat beslut om. Den handlar om att sättas fokus på arbetsgivares ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall kopplade till dagens stora arbetsmiljöproblem. Exempel på organisatorisk arbetsmiljö är ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar. Exempel på social arbetsmiljö är socialt samspel, samarbete och stöd från chef och kollegor.