Vad innebär tillitsbaserad styrning och ledning?

Det handlar om att gå från toppstyrning och detaljkontroll till att ge medarbetare mandat att fatta egna beslut i det direkta mötet med de som organisationen är till för utifrån de ramar som finns. Det kan låta självklart men är ofta svårt. Många organisationer påstår sig styra och leda genom att ge tillit men det stämmer inte alltid i praktiken. För att lyckas måste man arbeta med organisationskulturen och arbetsplatskulturen vilket måste ske långsiktigt och systematiskt. Kultur käkar struktur till frukost som man brukar säga. Tillit på arbetsplatser och inom organisationer är ett av mina favoritämnen att tala om och diskutera.