Marcus Gustavsson - Föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson
Föreläsare • Utbildare • Moderator

Marcus Gustavsson - talare, utbildare och moderator

Hej och välkommen!

Marcus Gustavsson heter jag och är talare, utbildare och moderator. Mina föredrag präglas av forskning, humor och mycket hjärta där jag bjuder på mig själv på ett generöst och personligt sätt :-)

Under årens lopp har jag haft glädjen att införskaffa mig breda kunskaper och en stor bank av erfarenheter, vilka jag gärna delar med mig som inspiration till andra, hur man går från teori till att verkligen göra skillnad i praktiken.

Min förhoppning är att när publiken lämnar mina föreläsningar ska de vara inspirerade till att förändras.

Signatur

Aktuellt

Vad kännetecknar en bra ledare?

Vad kännetecknar en bra ledare?

Ledarskap är ett spännande ämne tycker jag. Jag har sysslat med ledarskap i olika roller inom ideella organisationer och under många år som chef. När jag var facklig företrädare hade jag väldigt mycket åsikter om hur chefer ska vara och inte vara.

Visa alla artiklar

Utvalda föreläsningar

Visa alla föreläsningar

Utvalda ämnen

Visa alla ämnen