Vad är härskartekniker?

Härskartekniker handlar om manipulation där en person eller en grupp förstärker sin maktposition genom att underminera andra. Socialpsykologen Berit Ås ligger bakom de fem klassiska härskarteknikerna osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Hon utökade senare listan över härskartekniker med objektifiering och våld eller hot om våld. Kunskap om härskartekniker och hur man motverkar dem är viktigt att ha inom alla organisationer och på alla arbetsplatser.