Vad är härskartekniker?

Härskartekniker är manipulativa beteenden som används av en person eller grupp för att få makt eller kontroll över andra personer eller grupper. Dessa beteenden kan vara både medvetna och omedvetna och används ofta för att skapa obalans i en relation eller situation, där den som använder härskartekniker har en överlägsen position och den som utsätts för dem har en underlägsen position.

De fem klassiska härskarteknikerna är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam och kan yttra sig på följande sätt:

Förnekande av problemet

Att förneka eller ignorera ett problem som någon annan försöker ta upp, vilket gör att personen känner sig osynliggjord eller nonchalerad. Detta kan ske genom att personen inte svarar på frågor eller kommentarer som rör problemet, genom att avbryta eller tala över personen som försöker ta upp problemet eller genom att bagatellisera problemet.

Att överdriva sin styrka

 Att framställa sig själv som starkare eller mer kompetent än vad man är, vilket kan få andra att känna sig osäkra eller underlägsna. Detta kan ske genom att personen överdriver sina kunskaper, erfarenheter eller prestationer eller genom att jämföra sig med andra på ett sätt som framhäver personens styrkor och andras svagheter.

Att skapa skuld och skam

Att skuldbelägga eller skamma någon annan för att få dem att känna sig mindre värdefulla eller mindre än andra. Detta kan ske genom att personen kritiserar, skuldbelägger eller skämmer ut personen offentligt eller genom att ge personen skuldkänslor genom att säga att personen är ansvarig för problemet eller för att relationen inte fungerar.

Att använda tystnad som vapen

Att vägra att tala eller att ignorera någon annan för att få dem att känna sig isolerade eller bortglömda. Detta kan ske genom att personen inte svarar på meddelanden, telefonsamtal eller e-postmeddelanden eller genom att helt enkelt inte uppmärksamma personen i sociala sammanhang.

Att använda överdrivna krav

Att ställa orealistiska krav på någon annan för att få dem att känna sig överväldigade eller misslyckade. Detta kan ske genom att personen ställer höga krav på prestationer, att personen ska vara tillgänglig eller på andra sätt förväntar sig att personen ska uppfylla orimliga krav.

Att spela på offerrollen

Att framställa sig som ett offer eller som en person som lider för att få sympati eller medlidande från andra. Detta kan ske genom att personen betonar sin egen svårighet eller problem och genom att överdriva hur mycket personen lider.