Diskriminering - om diskrimineringslagen

Diskriminering - om diskrimineringslagen

Få säger öppet att man är för diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. De flesta säger sig vara för jämställdhet och likabehandling. Men varför ser det då ut som det gör i samhället? Detta är en föreläsning om hur man lyckas uppfylla diskrimineringslagen och bidra till ett bättre samhälle.

Målet med diskrimineringslagen är att alla människor i det svenska samhället ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett vilka de är eller vilka förutsättningar de har i livet. Men i praktiken ser det inte ut så. Diskriminering förekommer överallt.

Marcus går i sin föreläsning igenom hur diskrimineringslagen är utformad. Vilka diskrimineringsformer finns? Vilka är de sju diskrimineringsgrunderna? Vad får det för konsekvenser om någon anses vara diskriminerad? Marcus berättar också om en mängd exempel på hur diskriminering yttrar sig i samhället utifrån forskning och undersökningar som genomförts. Alla dessa exempel visar att det finns en hel del kvar att göra innan alla har lika rättigheter och möjligheter i praktiken.

Man kan säga att diskrimineringslagen innehåller två ben. Det ena benet innehåller skydd för de som utsätts för diskriminering. Marcus berättar i sin föreläsning om sin långa erfarenhet av att stötta kollegor, medarbetare och medmänniskor som har blivit utsatta. Och han berättar också om det motstånd han blivit utsatt för när han har drivit diskrimineringsfrågor och satt ner foten mot beteenden som är oacceptabla.

Det andra benet i diskrimineringslagen innehåller krav på förebyggande arbete på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet. Det förebyggande arbetet ska ske genom aktiva åtgärder mot diskriminering. Marcus berättar i sin föreläsning om erfarenheter av hur man når framgång i det förebyggande antidiskrimineringsarbetet. Hur gör man en analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera? Hur skapar man fungerande rutiner som är väl kända i organisationen? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? Vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen?

Marcus berättar också om en mängd goda exempel på framgångsrikt arbete mot diskriminering från arbetsgivare och organisationer som han har samarbetat med genom åren. De kloka arbetsgivarna och utbildningsanordnarna ser till att investera i och prioritera arbetet mot diskriminering. Visar man att man är öppen och tillgänglig för alla människor blir man mer attraktiv för medarbetare, elever och studenter. Förutom att man bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld.

Innehållet i denna föreläsning beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Direkt diskriminering respektive indirekt diskriminering
  • Bristande tillgänglighet
  • Trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att trakassera
  • Krav på förebyggande arbete
  • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Exempel på hur diskriminering yttrar sig
  • Goda exempel på framgångsrikt arbete mot diskriminering
  • Vad krävs för att nå framgång i förändringsarbete?

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Dela på sociala medier

Kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Marcus Gustavsson - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.